ข่าวประชาสัมพันธ์
TINT visits covid hospital center
สทน. ร่วมงานแถลงข่าว “ถนนสายวิทยาศาสตร์ รับวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2567”

สทน. ร่วมงานแถลงข่าว “ถนนสายวิทยาศาสตร์ รับวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2567”

TINT visits covid hospital center
6 หน่วยงาน อว. MOU พัฒนา“อาหารพื้นถิ่น”และอาหารฟังก์ชั่นด้วยการฉายรังสี

กระทรวง อว. เดินหน้ายกระดับอาหารพื้นถิ่น และอาหารฟังก์ชั่น สู่นวัตกรรมอาหารปลอดภัยด้วยเทคโนโลยีการฉายรังสี เพื่อเพิ่มโอกาสการตลาด ผ่านความร่วมมือ 6 หน่วยงานหลัก

TINT visits covid hospital center
สทน. ร่วมกิจกรรมกับ อว. เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ พุทธศักราช 2567 นางสาวศุภมาส อิศรภักดี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม(อว.) เป็นประธานในพิธีทำบุญตักบาตรอาหารแห้งเนื่องในโอกาสวันชึ้นปีใหม่ พุทธศักราช 2567

สทน. ร่วมกิจกรรมกับ อว. เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ พุทธศักราช 2567 นางสาวศุภมาส อิศรภักดี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม(อว.) เป็นประธานในพิธีทำบุญตักบาตรอาหารแห้งเนื่องในโอกาสวันชึ้นปีใหม่ พุทธศักราช 2567

TINT visits covid hospital center
คาร์บอนดอท คืออะไร ผักตบชวา จากวัชพืชสู่เทคโนโลยีการพัฒนาคาร์บอนดอทจากชีวมวลเพื่อใช้ประโยชน์ทางการเกษตร

คาร์บอนดอท คืออะไร ผักตบชวา จากวัชพืชสู่เทคโนโลยีการพัฒนาคาร์บอนดอทจากชีวมวลเพื่อใช้ประโยชน์ทางการเกษตร

TINT visits covid hospital center
สทน. ส่งความสุขให้แก่ผู้เข้ารับบริการ ผู้ป่วยในและบุคลากรทางการแพทย์ ของโรงพยาบาลองครักษ์

สทน. ส่งความสุขให้แก่ผู้เข้ารับบริการ ผู้ป่วยในและบุคลากรทางการแพทย์ ของโรงพยาบาลองครักษ์

TINT visits covid hospital center
ขยายเวลาโครงการส่งเสริมความร่วมมือการใช้ศักยภาพเครื่องมือวิจัย 2567

ขยายเวลาโครงการส่งเสริมความร่วมมือการใช้ศักยภาพเครื่องมือวิจัย 2567