ข่าวประชาสัมพันธ์
TINT visits covid hospital center
สทน.จัดอบรมการฉายรังสีใน“ปลาสลิด” พร้อมให้ทดลองฉายรังสีฟรี !! มุ่งเป้ายกระดับคุณภาพความปลอดภัย สร้างรายได้ให้ชุมชน

สทน.จัดอบรมการฉายรังสีใน“ปลาสลิด” พร้อมให้ทดลองฉายรังสีฟรี !! มุ่งเป้ายกระดับคุณภาพความปลอดภัย สร้างรายได้ให้ชุมชน

TINT visits covid hospital center
ขอเชิญรับฟังการเสวนาเรื่อง HIGH FIELD MAGNETS : Advancing to Advanced Applications แม่เหล็กความเข้มข้นสูง ก้าวย่างแห่งเทคโนโลยี ก้าหน้าทวีประโยชน์ล้ำ" ภายใต้โครงการศึกษาการพัฒนาแม่เหล็กตัวนำยิ่งยวดในงานวิศวกรรมและเทคโนโลยีขั้นสูงแบบองค์รวม

ขอเชิญรับฟังการเสวนาเรื่อง HIGH FIELD MAGNETS : Advancing to Advanced Applications แม่เหล็กความเข้มข้นสูง ก้าวย่างแห่งเทคโนโลยี ก้าหน้าทวีประโยชน์ล้ำ" ภายใต้โครงการศึกษาการพัฒนาแม่เหล็กตัวนำยิ่งยวดในงานวิศวกรรมและเทคโนโลยีขั้นสูงแบบองค์รวม

TINT visits covid hospital center
สทน. จัดการประชุมร่วมกับผู้เชี่ยวชาญจากทบวงการพลังงานปรมาณูระหว่างประเทศ (IAEA) เพื่อตรวจติดตามวัฒนธรรมความปลอดภัยในองค์กร Follow up Meeting – Independent Safety Culture Assessment (ISCA) ระหว่างวันที่ 24 – 26 มกราคม 2566

สทน. จัดการประชุมร่วมกับผู้เชี่ยวชาญจากทบวงการพลังงานปรมาณูระหว่างประเทศ (IAEA) เพื่อตรวจติดตามวัฒนธรรมความปลอดภัยในองค์กร Follow up Meeting – Independent Safety Culture Assessment (ISCA) ระหว่างวันที่ 24 – 26 มกราคม 2566

TINT visits covid hospital center
เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐเกาหลี (เกาหลีใต้) เยี่ยมชมเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์วิจัย TRR-1 M1 เพื่อศึกษาความร่วมมือในอนาคตระหว่างสองประเทศ

เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐเกาหลี (เกาหลีใต้) เยี่ยมชมเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์วิจัย TRR-1 M1 เพื่อศึกษาความร่วมมือในอนาคตระหว่างสองประเทศ

TINT visits covid hospital center
ผู้บริหาร และทีมวิจัย สทน. เยี่ยมชมอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)

ผู้บริหาร และทีมวิจัย สทน. เยี่ยมชมอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)

TINT visits covid hospital center
ผู้อำนวยการสถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ นำคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สถาบันฯ ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ 2566

ผู้อำนวยการสถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ นำคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สถาบันฯ ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ 2566