ข่าวประชาสัมพันธ์
TINT visits covid hospital center
รณรงค์ในการป้องกันการทุจริต ที่ได้รับการสนับสนุนจากกองทุน ป.ป.ช.

รณรงค์ในการป้องกันการทุจริต ที่ได้รับการสนับสนุนจากกองทุน ป.ป.ช.

TINT visits covid hospital center
เปิดรับสมัคร บัณฑิตแห่งอนาคต ธัชวิทย์ รุ่นที่ 1 ขอเชิญผู้ที่สนใจเข้าร่วม โครงการพัฒนากำลังคนด้านวิจัยเพื่อยกระดับขีดความสามารถของสถาบันวิจัยแห่งชาติ ภายใต้ วิทยสถานวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย

เปิดรับสมัคร บัณฑิตแห่งอนาคต ธัชวิทย์ รุ่นที่ 1 ขอเชิญผู้ที่สนใจเข้าร่วม โครงการพัฒนากำลังคนด้านวิจัยเพื่อยกระดับขีดความสามารถของสถาบันวิจัยแห่งชาติ ภายใต้ วิทยสถานวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย

TINT visits covid hospital center
รับสมัครผู้แทนประเทศไทยเข้าร่วมฝึกอบรม ITER International School และ ITER Young Scientist ประจำปี 2567

ด่วน!! สทน. ขอเชิญผู้ที่สนใจและมีคุณสมบัติที่กำหนด สมัครเข้าร่วมโครงการพัฒนาบุคลากรด้านพลังงานนิวเคลียร์ฟิวชัน Thai - ITER HRD Program ภายใต้ความร่วมมือระหว่างไทย และ ITER รายละเอียดสามารถดาวน์โหลดได้ตาม QR code ด้านล่าง 👇 ทั้งนี้เปิดรับสมัครภายในวันที

TINT visits covid hospital center
สทน.ต้อบรับคณะจากสำนักงานวิจัยและพัฒนาการทหารกองทัพเรือ เยี่ยมชมห้องปฏิบัติการโทคาแมค และหารือแนวทางความร่วมมือการใช้จากเทคโนโลยีนิวเคลียร์

สทน.ต้อบรับคณะจากสำนักงานวิจัยและพัฒนาการทหารกองทัพเรือ เยี่ยมชมห้องปฏิบัติการโทคาแมค และหารือแนวทางความร่วมมือการใช้จากเทคโนโลยีนิวเคลียร์

TINT visits covid hospital center
ทีมนักวิจัย สทน. คว้ารางวัลผลงานประดิษฐ์คิดค้นประจำปี 2567 “โอ้โกลด์ฟอร์ไลฟ์” เทคนิคใหม่ในการรักษาโรคมะเร็ง

ทีมนักวิจัย สทน. คว้ารางวัลผลงานประดิษฐ์คิดค้นประจำปี 2567 “โอ้โกลด์ฟอร์ไลฟ์” เทคนิคใหม่ในการรักษาโรคมะเร็ง

TINT visits covid hospital center
สทน.มอบสิ่งของจำเป็นและกิจกรรม CSR ให้กับสถานสงเคราะห์บ้านเด็กหญิงสระบุรี

สทน.มอบสิ่งของจำเป็นและกิจกรรม CSR ให้กับสถานสงเคราะห์บ้านเด็กหญิงสระบุรี ดร.หาญณรงค์ ฉ่ำทรัพย์ รองผู้อำนวยการ สทน.ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้แทน สทน.ในการมอบงบประมาณและสิ่งของจำเป็นแก่สถานสงเคราะห์บ้านเด็กหญิงสระบุรี ตำบลธารเกษม อำเภอพระพุทธบาท จังหวัดสระบุร