ข่าวประชาสัมพันธ์
TINT visits covid hospital center
เพื่อความเข้าใจที่ถูกต้อง และลดความกังวลเกี่ยวกับกรณีซีเซียม-137

เพื่อความเข้าใจที่ถูกต้อง และลดความกังวลเกี่ยวกับกรณีซีเซียม-137 ทางศูนย์วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีนิวเคลียร์ ได้สรุปข้อมูลที่น่าสนใจไว้ สามารถติดตามข้อมูลได้ทางเว็บไซด์ https://rdd.tint.or.th/?page_id=9130

TINT visits covid hospital center
สทน.ให้บริการตรวจวัดกัมมันตภาพรังสีในตัวอย่างสินค้าและผลิตภัณฑ์ โดยทำหน้าที่วิเคราะห์สินค้า และออกใบรับรองปริมาณกัมมันตภาพรังสีในตัวอย่างสินค้าประเภทอาหารและผลิตผลทางการเกษตร และอื่น ๆ เพื่อยืนยันว่าผลิตภัณฑ์ของท่านไม่มีการปนเปื้อนสารกัมมันตรังสี

สทน.ให้บริการตรวจวัดกัมมันตภาพรังสีในตัวอย่างสินค้าและผลิตภัณฑ์ โดยทำหน้าที่วิเคราะห์สินค้า และออกใบรับรองปริมาณกัมมันตภาพรังสีในตัวอย่างสินค้าประเภทอาหารและผลิตผลทางการเกษตร และอื่น ๆ เพื่อยืนยันว่าผลิตภัณฑ์ของท่านไม่มีการปนเปื้อนสารกัมมันตรังสี

TINT visits covid hospital center
ซีเซียม 137

Cesium-137,Cs-137,ซีเซียม-137 คือ ไอโซโทปของซีเซียมซึ่งเป็นสารกัมมันตภาพรังสี มีครึ่งชีวิต (half life) 30 ปี สลายโดยปล่อยรังสีบีตาและรังสีแกมมา เป็นหนึ่งในผลผลิตการแบ่งแยกนิวเคลียส พบในฝุ่นกัมมันตรังสีที่ตกค้างจากการทดลองลูกระเบิดอะตอม และจากอุบัติเหตุท

TINT visits covid hospital center
ด่วน!! สทน. ขอเชิญผู้ที่สนใจและมีคุณสมบัติที่กำหนด สมัครเข้าร่วมโครงการพัฒนาบุคลากรด้านพลังงานนิวเคลียร์ฟิวชัน Thai - ITER HRD Program รายละเอียดสามารถดาวน์โหลดได้ตาม QR code ด้านล่าง 👇 ทั้งนี้เปิดรับสมัครภายในวันที่ 27 มีนาคม 2566 นี้เท่านั้น สอบถามราย

ด่วน!! สทน. ขอเชิญผู้ที่สนใจและมีคุณสมบัติที่กำหนด สมัครเข้าร่วมโครงการพัฒนาบุคลากรด้านพลังงานนิวเคลียร์ฟิวชัน Thai - ITER HRD Program รายละเอียดสามารถดาวน์โหลดได้ตาม QR code ด้านล่าง 👇 ทั้งนี้เปิดรับสมัครภายในวันที่ 27 มีนาคม 2566 นี้เท่านั้น สอบถามราย

TINT visits covid hospital center
สทน. ระดมทีมนักวิจัย ยกระดับผู้ประกอบการรายย่อยในพื้นที่ภาคเหนือ โดยเพิ่มศักยภาพในการผลิตและสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลิตภัณฑ์ ด้วยเทคโนโลยี “การฉายรังสี” พร้อมเตรียมคัดเลือกผลิตภัณฑ์ที่มีศักยภาพสูงสุด เป็นสุดยอดอาหารพื้นถิ่น หรือ “Product Champion” ภาคเหนือ

สทน. ระดมทีมนักวิจัย ยกระดับผู้ประกอบการรายย่อยในพื้นที่ภาคเหนือ โดยเพิ่มศักยภาพในการผลิตและสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลิตภัณฑ์ ด้วยเทคโนโลยี “การฉายรังสี” พร้อมเตรียมคัดเลือกผลิตภัณฑ์ที่มีศักยภาพสูงสุด เป็นสุดยอดอาหารพื้นถิ่น หรือ “Product Champion” ภาคเหนือ

TINT visits covid hospital center
รองศาสตราจารย์ธวัชชัย อ่อนจันทร์ ผู้อำนวยการ สทน. ให้การต้อนรับ นายบัญชา เชาวรินทร์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายก

รองศาสตราจารย์ธวัชชัย อ่อนจันทร์ ผู้อำนวยการ สทน. ให้การต้อนรับ นายบัญชา เชาวรินทร์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายก