ข่าวประชาสัมพันธ์
TINT visits covid hospital center
โครงการส่งเสริมความร่วมมือการใช้ศักยภาพเครื่องมือวิจัย 2567

ขอชิญร่วมส่งข้อเสนอเชิงหลักการ เพื่อรับการสนับสนุนความร่วมมือวิจัย ในกรอบวงเงิน 50,000 บาท

TINT visits covid hospital center
สทน. ร่วมกับ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี จัดกิจกรรมการสร้างเครือข่ายผู้ใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีการฉายรังสีเพื่อถนอมอาหารพื้นถิ่น ฝึกอบรมผู้ประกอบการอาหารพื้นถิ่น เตรียมยกระดับอาหารพื้นถิ่นในจังหวัดอุดรธานี สู่นวัตกรรมอาหารปลอดภัยด้วยเทคโนโลยีการฉายรังสี

สทน. ร่วมกับ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี จัดกิจกรรมการสร้างเครือข่ายผู้ใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีการฉายรังสีเพื่อถนอมอาหารพื้นถิ่น ฝึกอบรมผู้ประกอบการอาหารพื้นถิ่น เตรียมยกระดับอาหารพื้นถิ่นในจังหวัดอุดรธานี สู่นวัตกรรมอาหารปลอดภัยด้วยเทคโนโลยีการฉายรังสี

TINT visits covid hospital center
ASEAN School on Plasma and Nuclear Fusion ครั้งที่ 9 (ASPNF2024)

ASEAN School on Plasma and Nuclear Fusion ครั้งที่ 9 (ASPNF2024)

TINT visits covid hospital center
สทน. ร่วมรับเสด็จสมเด็จพระกนิษฐาธิราช กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในวาระเสด็จเปิดงานนิทรรศการวิชาการโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า ประจำปี 2566

สทน. ร่วมรับเสด็จสมเด็จพระกนิษฐาธิราช กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในวาระเสด็จเปิดงานนิทรรศการวิชาการโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า ประจำปี 2566

TINT visits covid hospital center
โครงการศึกษาผลของการฉายรังสีต่อคุณภาพหลังการเก็บเกี่ยว มะม่วงมหาชนก และส้มโอ เพื่อการส่งออกไปประเทศสหรัฐอเมริกา

โครงการศึกษาผลของการฉายรังสีต่อคุณภาพหลังการเก็บเกี่ยว มะม่วงมหาชนก และส้มโอ เพื่อการส่งออกไปประเทศสหรัฐอเมริกา

TINT visits covid hospital center
สทน. ร่วมกับทบวงการพลังงานปรมาณูระหว่างประเทศ (IAEA) เป็นเจ้าภาพจัดการฝึกอบรมเรื่อง on Significance and Importance of Dosimetry System and Associated Uncertainty for Radiation Processing Facilities

สทน. ร่วมกับทบวงการพลังงานปรมาณูระหว่างประเทศ (IAEA) เป็นเจ้าภาพจัดการฝึกอบรมเรื่อง on Significance and Importance of Dosimetry System and Associated Uncertainty for Radiation Processing Facilities