ข่าวประชาสัมพันธ์
TINT visits covid hospital center
ประกาศเลื่อน การประกาศผลการพิจารณาข้อเสนอเชิงหลักการ

เนื่องจากมีผู้ส่งข้อเสนองานวิจัยจำนวนมาก และเพื่อความรอบครอบในการพิจารณาข้อเสนอการให้ทุนวิจัย สทน. ขอเลื่อนการประกาศผลการพิจารณาข้อเสนอโครงการวิจัย ภายใต้โครงการ TINT to University (T2U) จากวันที่ 25 ธันวาคม 2563 เป็น วันที่ 8 มกราคม 2564 โดยจะประกาศ

TINT visits covid hospital center
พลเรือตรีวัชระการุณยวนิชรองผู้อำนวยการสถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) ได้นำคณะผู้แทนสำนักงบประมาณเข้าพบนายฤหัสไชยศักดิ์รองผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี

วันที่ 24-25 พฤศจิกายน 2563 สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) โดยพลเรือตรีวัชระ การุณยวนิชรองผู้อำนวยการสถาบันฯและคณะได้นำคณะผู้แทนสำนักงบประมาณผู้แทนกรมส่งเสริมการเกษตรผู้แทนกรมวิชาการเกษตรทีมนักวิจัยโครงการควบคุมแมลงวันผลไม้ด้วยเทคนิคการ

TINT visits covid hospital center
กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนิน เป็นประธานวางศิลาฤกษ์อาคารปฏิบัติการเครื่องโทคาแมค

27 พฤศจิกายน 2563 สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนิน เป็นประธานวางศิลาฤกษ์อาคารปฏิบัติการเครื่องโทคาแมค และทอดพระเนตรกิจกรรมการดำเนินงาน และความก้าวหน้าของสถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (องค์กา

TINT visits covid hospital center
ศาสตราจารย์พิเศษดร.เอนกเหล่าธรรมทัศน์รมว.อว.เดินทางมาเป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการด้านเทคโนโลยีและวิศวกรรม Advanced Engineering Workshop III

ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์ รมว.อว.เดินทางมาเป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการด้านเทคโนโลยีและวิศวกรรม Advanced Engineering Workshop III ซึ่งเป็นกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านเทคโนโลยีและวิศวกรรม ระหว่าง สดร. สซ. และสทน. ใ

TINT visits covid hospital center
สทน.ร่วมทำบุญและบวงสรวงสิ่งศักดิ์ในพื้นที่สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ

รศ.ดร.ธวัชชัย อ่อนจันทร์ ผู้อำนวยการ สทน. พร้อมด้วยคณะผู้บริหารสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ (ปส.) และสถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (สทน.) ตลอดจนเจ้าหน้าที่ ปส. และ สทน. ร่วมทำบุญและบวงสรวงสิ่งศักดิ์ในพื้นที่สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ และอาคารเคร

TINT visits covid hospital center
รมว.อว.เดินทางมาเป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการด้านเทคโนโลยีและวิศวกรรม Advanced Engineering Workshop III

ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์ รมว.อว.เดินทางมาเป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการด้านเทคโนโลยีและวิศวกรรม Advanced Engineering Workshop III ซึ่งเป็นกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านเทคโนโลยีและวิศวกรรม ระหว่าง สดร. สซ. และสทน. ใ