ข่าวประชาสัมพันธ์
TINT visits covid hospital center
สทน.และ สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินทางรังสี มหาวิทยาลัยฮิโรซากิ ประเทศญี่ปุ่นร่วมลงนามบันทึกความเข้าใจทางวิขาการ การแลกเปลี่ยนข้อมูลและความร่วมมือเกี่ยวกับความปลอดภัยทางรังสี เพื่อส่งเสริมการพัฒนาการวิจัย

สทน.และ สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินทางรังสี มหาวิทยาลัยฮิโรซากิ ประเทศญี่ปุ่นร่วมลงนามบันทึกความเข้าใจทางวิขาการ การแลกเปลี่ยนข้อมูลและความร่วมมือเกี่ยวกับความปลอดภัยทางรังสี เพื่อส่งเสริมการพัฒนาการวิจัย

TINT visits covid hospital center
สทน. คว้ารางวัลชมเชย ประเภทนวัตกรรมการบริการ สำหรับการประกวดรางวัลเลิศรัฐ ประจำปี 2566

สทน. คว้ารางวัลชมเชย ประเภทนวัตกรรมการบริการ สำหรับการประกวดรางวัลเลิศรัฐ ประจำปี 2566

TINT visits covid hospital center
โครงการส่งเสริมความร่วมมือการใช้ศักยภาพเครื่องมือวิจัย 2567

ขอชิญร่วมส่งข้อเสนอเชิงหลักการ เพื่อรับการสนับสนุนความร่วมมือวิจัย ในกรอบวงเงิน 50,000 บาท

TINT visits covid hospital center
สทน. ร่วมกับ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี จัดกิจกรรมการสร้างเครือข่ายผู้ใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีการฉายรังสีเพื่อถนอมอาหารพื้นถิ่น ฝึกอบรมผู้ประกอบการอาหารพื้นถิ่น เตรียมยกระดับอาหารพื้นถิ่นในจังหวัดอุดรธานี สู่นวัตกรรมอาหารปลอดภัยด้วยเทคโนโลยีการฉายรังสี

สทน. ร่วมกับ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี จัดกิจกรรมการสร้างเครือข่ายผู้ใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีการฉายรังสีเพื่อถนอมอาหารพื้นถิ่น ฝึกอบรมผู้ประกอบการอาหารพื้นถิ่น เตรียมยกระดับอาหารพื้นถิ่นในจังหวัดอุดรธานี สู่นวัตกรรมอาหารปลอดภัยด้วยเทคโนโลยีการฉายรังสี

TINT visits covid hospital center
ASEAN School on Plasma and Nuclear Fusion ครั้งที่ 9 (ASPNF2024)

ASEAN School on Plasma and Nuclear Fusion ครั้งที่ 9 (ASPNF2024)

TINT visits covid hospital center
สทน. ร่วมรับเสด็จสมเด็จพระกนิษฐาธิราช กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในวาระเสด็จเปิดงานนิทรรศการวิชาการโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า ประจำปี 2566

สทน. ร่วมรับเสด็จสมเด็จพระกนิษฐาธิราช กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในวาระเสด็จเปิดงานนิทรรศการวิชาการโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า ประจำปี 2566