ข่าวประชาสัมพันธ์
TINT visits covid hospital center
สทน. ร่วมเป็นหนึ่ง “อว. For EV” 23 หน่วยงานสังกัดกระทรวง อว. ขับเคลื่อนประเทศไทยไปเป็น EV HUB ที่ใหญ่ที่สุดในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิค นำร่อง ม.พะเยา เปลี่ยนใช้รถ EV ทั้งหมด ก่อนเปลี่ยนสู่ Green Campus ทุกมหาวิทยาลัย

สทน. ร่วมเป็นหนึ่ง “อว. For EV” 23 หน่วยงานสังกัดกระทรวง อว. ขับเคลื่อนประเทศไทยไปเป็น EV HUB ที่ใหญ่ที่สุดในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิค นำร่อง ม.พะเยา เปลี่ยนใช้รถ EV ทั้งหมด ก่อนเปลี่ยนสู่ Green Campus ทุกมหาวิทยาลัย

TINT visits covid hospital center
สทน. ร่วมกับ มทร.ตะวันออก ลงนามบันทึกความเข้าใจความร่วมมือทางวิชาการ การส่งเสริมใช้ประโยชน์ของเทคโนโลยีนิวเคลียร์และรังสี และสนับสนุนการจัดตั้งศูนย์บริการและศึกษาวิจัยการฉายรังสีภาคตะวันออก

สทน. ร่วมกับ มทร.ตะวันออก ลงนามบันทึกความเข้าใจความร่วมมือทางวิชาการ การส่งเสริมใช้ประโยชน์ของเทคโนโลยีนิวเคลียร์และรังสี และสนับสนุนการจัดตั้งศูนย์บริการและศึกษาวิจัยการฉายรังสีภาคตะวันออก

TINT visits covid hospital center
สทน. มอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีกับ ผู้ว่าการ กฟผ. คนที่ 16 ในโอกาสเข้ารับตำแหน่ง

สทน. มอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีกับ ผู้ว่าการ กฟผ. คนที่ 16 ในโอกาสเข้ารับตำแหน่ง

TINT visits covid hospital center
ประกาศการสรรหาผู้อำนวยการสถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ

ประกาศการสรรหาผู้อำนวยการสถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ

TINT visits covid hospital center
ประกาศผลการพิจารณาข้อเสนอเชิงหลักการเพื่อขอรับการสนับสนุนโครงการส่งเสริมความร่วมมือการใช้ศักยภาพเครื่องมือวิจัย 2567

ประกาศผลการพิจารณาข้อเสนอเชิงหลักการเพื่อขอรับการสนับสนุนโครงการส่งเสริมความร่วมมือการใช้ศักยภาพเครื่องมือวิจัย 2567

TINT visits covid hospital center
นักวิจัย สทน. เยี่ยมชม สำนักงานวิจัยและพัฒนาการทางทหารกองทัพเรือ และ กรมวิทยาศาสตร์ทหารเรือ

นักวิจัย สทน. เยี่ยมชม สำนักงานวิจัยและพัฒนาการทางทหารกองทัพเรือ และ กรมวิทยาศาสตร์ทหารเรือ