ข่าวประชาสัมพันธ์
TINT visits covid hospital center
3 แนวทางพลังงานเพื่ออนาคตจากการประชุม COP28 ผู้นำจากทุกประเทศเห็นชอบร่วมกัน การลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก เพื่อป้องกันไม่ให้อุณหภูมิเฉลี่ยของโลกสูงไปกว่า 1.5 องศาเซลเซียส

3 แนวทางพลังงานเพื่ออนาคตจากการประชุม COP28 ผู้นำจากทุกประเทศเห็นชอบร่วมกัน การลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก เพื่อป้องกันไม่ให้อุณหภูมิเฉลี่ยของโลกสูงไปกว่า 1.5 องศาเซลเซียส

TINT visits covid hospital center
3 จังหวัดอีสานใต้เข้าใจและตอบรับเทคโนโลยีการฉายรังสีอาหาร สทน.พร้อมปิดรับสมัคร ผลิตภัณฑ์เข้าประกวด “Product Champion” เพื่อเฟ้นหาสุดยอดอาหารพื้นถิ่น

3 จังหวัดอีสานใต้เข้าใจและตอบรับเทคโนโลยีการฉายรังสีอาหาร สทน.พร้อมปิดรับสมัคร ผลิตภัณฑ์เข้าประกวด “Product Champion” เพื่อเฟ้นหาสุดยอดอาหารพื้นถิ่น

TINT visits covid hospital center
สถานเอกอัครราชทูตฝรั่งเศสประจำประเทศไทยมีกำหนดจะจัดการประชุม Webinar ในหัวข้อ "why is the nuclear sector the perfect place for a future career?"

สถานเอกอัครราชทูตฝรั่งเศสประจำประเทศไทยมีกำหนดจะจัดการประชุม Webinar ในหัวข้อ "why is the nuclear sector the perfect place for a future career?"

TINT visits covid hospital center
สทน.และ Korea Institute of Fusion Energy สาธารณรัฐเกาหลี ร่วมลงนามบันทึกความเข้าใจทางวิชาการ

สทน.และ Korea Institute of Fusion Energy สาธารณรัฐเกาหลี ร่วมลงนามบันทึกความเข้าใจทางวิชาการ

TINT visits covid hospital center
สทน. กฟผ. ร่วมเปิดโครงการการอบรมทางด้านพลาสมาและนิวเคลียร์ฟิวชันแห่งอาเซียนครั้งที่ 9

สทน. กฟผ. ร่วมเปิดโครงการการอบรมทางด้านพลาสมาและนิวเคลียร์ฟิวชันแห่งอาเซียนครั้งที่ 9

TINT visits covid hospital center
ได้เวลา..ติวเข้ม!! สร้างมูลค่าอาหารพื้นถิ่น อาหารฟังก์ชั่น ฉายรังสีปลอดภัย อาหารพื้นถิ่นปลอดโรคพร้อมเตรียมประกวด สู่การเป็น “Product Champion 2024”

ได้เวลา..ติวเข้ม!! สร้างมูลค่าอาหารพื้นถิ่น อาหารฟังก์ชั่น ฉายรังสีปลอดภัย อาหารพื้นถิ่นปลอดโรคพร้อมเตรียมประกวด สู่การเป็น “Product Champion 2024”