ข่าวประชาสัมพันธ์
TINT visits covid hospital center
สทน. เปิดรับสมัครผู้ประกอบการภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (อีสาน) ที่ประสบปัญหาในการผลิตหรือต้องการพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารพื้นถิ่นเข้าร่วมโครงการ “การสร้างมูลค่าให้กับอาหารพื้นถิ่นด้วยการฉายรังสี”

สทน. เปิดรับสมัครผู้ประกอบการภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (อีสาน) ที่ประสบปัญหาในการผลิตหรือต้องการพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารพื้นถิ่นเข้าร่วมโครงการ “การสร้างมูลค่าให้กับอาหารพื้นถิ่นด้วยการฉายรังสี”

TINT visits covid hospital center
ผสทน. เป็นประธานพิธีตักบาตรถวายพระกุศล ฉลองพระชนมายุ 8 รอบ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปรินายก

ผสทน. เป็นประธานพิธีตักบาตรถวายพระกุศล ฉลองพระชนมายุ 8 รอบ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปรินายก

TINT visits covid hospital center
สำนักงาน ก.พ.ร.ขอเชิญร่วมตอบแบบสำรวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการของหน่วยงานของรัฐ ปี พ.ศ. 2566

สำนักงาน ก.พ.ร.ขอเชิญร่วมตอบแบบสำรวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการของหน่วยงานของรัฐ ปี พ.ศ. 2566 เพื่อประโยชน์ในการพัฒนาบริการภาครัฐและอำนวยความสะดวกแก่ประชาชน โดยสามารถแสดงความเห็นได้ตั้งแต่วันนี้จนถึง 31 สิงหาคม 2566

TINT visits covid hospital center
นายกฯ เยี่ยมชมความก้าวหน้าเครื่องไทยโทคาแมค-1 พร้อมเดินเครื่องเพื่อวิจัยพลังงานฟิวชันเครื่องแรกในอาเซียน ก.ค.นี้ ชื่นชมทีมนักวิจัยไทย-กำชับทุกภาคส่วนร่วมสร้างความมั่นคงทางพลังงาน

นายกฯ เยี่ยมชมความก้าวหน้าเครื่องไทยโทคาแมค-1 พร้อมเดินเครื่องเพื่อวิจัยพลังงานฟิวชันเครื่องแรกในอาเซียน ก.ค.นี้ ชื่นชมทีมนักวิจัยไทย-กำชับทุกภาคส่วนร่วมสร้างความมั่นคงทางพลังงาน

TINT visits covid hospital center
สทน. MOU จับมือ มรภ.นครราชสีมา และ ม.เทคโนโลยีสุรนารี ยกระดับ “อาหารถิ่นอีสาน” เพิ่มมูลค่าด้วยการฉายรังสี

สทน. MOU จับมือ มรภ.นครราชสีมา และ ม.เทคโนโลยีสุรนารี ยกระดับ “อาหารถิ่นอีสาน” เพิ่มมูลค่าด้วยการฉายรังสี

TINT visits covid hospital center
สทน.ร่วมสนับสนุนการปลูกป่าชุมชน ด้วยการมอบพอลิเมอร์ดูดซึมน้ำสูงหรือ SWA ให้กับสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 9 จ.ปราจีนบุรี และสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติ จังหวัดนครนายก

สทน.ร่วมสนับสนุนการปลูกป่าชุมชน ด้วยการมอบพอลิเมอร์ดูดซึมน้ำสูงหรือ SWA ให้กับสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 9 จ.ปราจีนบุรี และสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติ จังหวัดนครนายก