ข่าวประชาสัมพันธ์
TINT visits covid hospital center
พิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 2565

พิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 2565

TINT visits covid hospital center
กิจกรรม TINT for School เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2565

กิจกรรม TINT for School เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2565

TINT visits covid hospital center
สทน. ร่วมกับ International Atomic Energy Agency (IAEA) จัดการฝึกอบรมระหว่างประเทศ IAEA/RCA Regional Training Course on Radiographic Testing – Digital (RT-D) Level 3 for Certification

สทน. ร่วมกับ International Atomic Energy Agency (IAEA) จัดการฝึกอบรมระหว่างประเทศ IAEA/RCA Regional Training Course on Radiographic Testing – Digital (RT-D) Level 3 for Certification

TINT visits covid hospital center
พิธีมอบรางวัล Product Champion สุดยอดอาหารพื้นถิ่นภาคใต้

วันที่ 18 กรกฎาคม 2565 รศ.ดร.ธวัชชัย อ่อนจันทร์ ผู้อำนวยการสถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ เป็นประธานในพิธีมอบรางวัล Product Champion ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่าง สทน.กับ 3 มหาวิทยาลัยราชภัฏ (มรภ.) ประกอบด้วย มรภ.สุราษฎร์ธานี มรภ.สงขลา และมรภ.ภูเก็ต

TINT visits covid hospital center
สทน. ร่วมกับ สถานทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทย จัดการประชุมเรื่อง โครงการโครงสร้างพื้นฐานสำหรับการใช้เทคโนโลยี Small Modular Reactor หรือ Foundational Infrastructure for Responsible Use of SMR Technology (FIRST) ในรูปแบบออนไลน์

ในวันที่ 19 กรกฎาคม 2565 สทน. ร่วมกับ สถานทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทย จัดการประชุมเรื่อง โครงการโครงสร้างพื้นฐานสำหรับการใช้เทคโนโลยี Small Modular Reactor หรือ Foundational Infrastructure for Responsible Use of SMR Technology (FIRST) ในรูปแบบออนไลน์ แล

TINT visits covid hospital center
สายพลังงานประหยัดน้ำมัน สทน.แจง ไม่เคยรับรองการประหยัดพลังงานของสาย EN Save เพียงตรวจสอบองค์ประกอบของธาตุให้ ผู้ใช้ต้องระวังเพราะมีส่วนประกอบสารกัมมันตรังสี

สทน.แจง ไม่เคยรับรองการประหยัดพลังงานของสาย EN Save เพียงตรวจสอบองค์ประกอบของธาตุให้ ผู้ใช้ต้องระวังเพราะมีส่วนประกอบสารกัมมันตรังสี