ข่าวประชาสัมพันธ์
TINT visits covid hospital center
ขอเชิญบุคคล นิติบุคล บริษัทเอกชน หน่วยงานของรัฐ พนักงงานจ้างเหมาบริการ ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการประเมินคุณธรรม และความโปร่งใสของ สทน. วิธีง่ายๆ เพียงแสกน QR Code

ขอเชิญบุคคล นิติบุคล บริษัทเอกชน หน่วยงานของรัฐ พนักงงานจ้างเหมาบริการ ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการประเมินคุณธรรม และความโปร่งใสของ สทน. วิธีง่ายๆ เพียงแสกน QR Code

TINT visits covid hospital center
กิจกรรมโครงการ สทน. สีเขียว

ดร.หาญณรงค์ ฉ่ำทรัพย์ รก. ผสทน. มอบหมายให้ นายกมล อุ่นชู ผกย. เป็นประธานเปิดกิจกรรมโครงการ สทน. สีเขียว โครงการดังกล่าวเป็นกิจกรรมให้ ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ สทน. ได้ร่วมกันปลูกต้นไม้เพื่อชดเชยการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ในกิจวัตรประจำวัน

TINT visits covid hospital center
สทน. จัดการประชุม The 1st International Joint Research Symposium on Water and Wastewater Treatment Using E-beam Technology

สทน. จัดการประชุม The 1st International Joint Research Symposium on Water and Wastewater Treatment Using E-beam Technology

TINT visits covid hospital center
สทน. และ หน่วยงานวิจัยร่วม คว้ารางวัลในสาขา Technology Development Award จาก สมาคมพลังงานปรมาณูแห่งประเทศญี่ปุ่น ในงาน The 56th Atomic Energy Society of Japan (AESJ Awards Ceremony)

สทน. และ หน่วยงานวิจัยร่วม คว้ารางวัลในสาขา Technology Development Award จาก สมาคมพลังงานปรมาณูแห่งประเทศญี่ปุ่น ในงาน The 56th Atomic Energy Society of Japan (AESJ Awards Ceremony)

TINT visits covid hospital center
สทน.ร่วมสนับสนุนการเเข่งขันเปตองคัพ ครั้งที่ 3

สทน.ร่วมสนับสนุนเงินรางวัล ในการเเข่งขันเปตองคัพ ครั้งที่ 3 ในวันเสาร์ที่ 30 มีนาคม 2567 ณ วัดองครักษ์ธรรมปัญญาราม อ.องครักษ์ จ. นครนายก

TINT visits covid hospital center
สทน. สซ. และ สป.อว. ร่วมจัดกิจกรรม Focus Group Meeting on Regional Nuclear, Radiation, and Synchrotron Infrastructures for Research ภายใต้เครือข่าย ASEAN LNSN

สทน. สซ. และ สป.อว. ร่วมจัดกิจกรรม Focus Group Meeting on Regional Nuclear, Radiation, and Synchrotron Infrastructures for Research ภายใต้เครือข่าย ASEAN LNSN