ข่าวประชาสัมพันธ์
TINT visits covid hospital center
สทน. ร่วมงาน อว. ร่วมสืบสานประเพณีไทย เนื่องในวันสงกรานต์ประจำปี พ.ศ. 2566 รศ.ดร.ธวัชชัย อ่อนจันทร์ ผสทน.พร้อมด้วย พล.ร.ต.วัชระ การุณยวนิช รอง ผสทน.และคณะผู้บริหาร สทน.เข้าร่วมพิธีสรงน้ำพระและรดน้ำขอพรเนื่องในวันสงกรานต์ ประจำปี พ.ศ. 2566

สทน. ร่วมงาน อว. ร่วมสืบสานประเพณีไทย เนื่องในวันสงกรานต์ประจำปี พ.ศ. 2566 รศ.ดร.ธวัชชัย อ่อนจันทร์ ผสทน.พร้อมด้วย พล.ร.ต.วัชระ การุณยวนิช รอง ผสทน.และคณะผู้บริหาร สทน.เข้าร่วมพิธีสรงน้ำพระและรดน้ำขอพรเนื่องในวันสงกรานต์ ประจำปี พ.ศ. 2566

TINT visits covid hospital center
คณะกรรมาธิการการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม วุฒิสภา เดินทางลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้าโครงการวิจัยเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนิวเคลียร์การประยุกต์ใช้และการพิทักษ์ความปลอดภัยทางนิวเคลียร์และรังสี ณ สทน.

คณะกรรมาธิการการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม วุฒิสภา เดินทางลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้าโครงการวิจัยเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนิวเคลียร์การประยุกต์ใช้และการพิทักษ์ความปลอดภัยทางนิวเคลียร์และรังสี ณ สทน.

TINT visits covid hospital center
คณะผู้บริหารและครูสาขาวิชาฟิสิกส์ โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ ศึกษาดูงานและเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการวิจัยของ สทน.

คณะผู้บริหารและครูสาขาวิชาฟิสิกส์ โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ ศึกษาดูงานและเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการวิจัยของ สทน.

TINT visits covid hospital center
สทน.ลงพื้นที่ตรวจการปนเปื้อนซีเซียม-137 ในผลิตผลทางการเกษตรในจ.ปราจีนบุรี ผลไม่พบการปนเปื้อน

สทน.ลงพื้นที่ตรวจการปนเปื้อนซีเซียม-137 ในผลิตผลทางการเกษตรในจ.ปราจีนบุรี ผลไม่พบการปนเปื้อน

TINT visits covid hospital center
บทสัมภาษณ์ รศ.ดร.ธวัชชัย อ่อนจันทร์ ผู้อำนวยการ สทน. เกี่ยวกับสถานการณ์ซีเซียม-137 ยืนยันประชาชนปลอดภัยตรวจวัดผลผลิตทางการเกษตรแล้ว พร้อมทั้งหากฝนตก ซีเซียม-137 ไม่กระจาย จัดเก็บอย่างปลอดภัยไว้

บทสัมภาษณ์ รศ.ดร.ธวัชชัย อ่อนจันทร์ ผู้อำนวยการ สทน. เกี่ยวกับสถานการณ์ซีเซียม-137 ยืนยันประชาชนปลอดภัยตรวจวัดผลผลิตทางการเกษตรแล้ว พร้อมทั้งหากฝนตก ซีเซียม-137 ไม่กระจาย จัดเก็บอย่างปลอดภัยไว้

TINT visits covid hospital center
สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ สทน. ได้จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ ตามโครงการ “การส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีนิวเคลียร์ด้วย SWA และผลิตภัณฑ์ไมโครไคโตซานด้านการเกษตร” ให้กับเกษตรกร ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านชวดบัว ตำบล

สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ สทน. ได้จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ ตามโครงการ “การส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีนิวเคลียร์ด้วย SWA และผลิตภัณฑ์ไมโครไคโตซานด้านการเกษตร” ให้กับเกษตรกร ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านชวดบัว ตำบล