ข่าวประชาสัมพันธ์
TINT visits covid hospital center
แถลงข่าวพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ

แถลงข่าวพิธีลงนามบันทึกข้อข้อตกลงความร่วมมือการบูรณาการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนิวเคลียร์เพื่อเสริมสร้างศักยภาพด้านงานวิจัยพัฒนานวัตกรรมและการใช้ประโยชน์

TINT visits covid hospital center
ขอเชิญร่วมส่งข้อเสนอเชิงหลักการโครงการส่งเสริมความร่วมมือการใช้ศักยภาพเครื่องมือวิจัย (TINT to University)

ขอเชิญร่วมส่งข้อเสนอเชิงหลักการโครงการส่งเสริมความร่วมมือการใช้ศักยภาพเครื่องมือวิจัย (TINT to University)

TINT visits covid hospital center
ช่องทางการรับข้อร้องเรียนด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย

ช่องทางการรับข้อร้องเรียนด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย e-mail : ohsmr@tint.or.th

TINT visits covid hospital center
โครงการประกวดนวัตกรรมอาหารฉายรังสี 2021

โครงการประกวดนวัตกรรมอาหารฉายรังสี 2021

TINT visits covid hospital center
ประกาศนโยบายระบบคุณภาพ ISO9001 ISO45001 และ ISO14001

ประกาศนโยบายระบบคุณภาพ ISO9001 ISO45001 และ ISO14001

TINT visits covid hospital center
สทน.เชิญชวนผู้สนใจเข้าร่วมฝึกอบรมแบบ Online หลักสูตรฟื้นฟูความรู้ด้านนิวเคลียร์และรังสีตามกฎหมายกำหนด

สทน.เชิญชวนผู้สนใจเข้าร่วมฝึกอบรมแบบ Online หลักสูตรฟื้นฟูความรู้ด้านนิวเคลียร์และรังสีตามกฎหมายกำหนด