ข่าวประชาสัมพันธ์
TINT visits covid hospital center
ช่องทางการรับข้อร้องเรียนด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย

ช่องทางการรับข้อร้องเรียนด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย e-mail : ohsmr@tint.or.th

TINT visits covid hospital center
โครงการประกวดนวัตกรรมอาหารฉายรังสี 2021

โครงการประกวดนวัตกรรมอาหารฉายรังสี 2021

TINT visits covid hospital center
ประกาศนโยบายระบบคุณภาพ ISO9001 ISO45001 และ ISO14001

ประกาศนโยบายระบบคุณภาพ ISO9001 ISO45001 และ ISO14001

TINT visits covid hospital center
สทน.เชิญชวนผู้สนใจเข้าร่วมฝึกอบรมแบบ Online หลักสูตรฟื้นฟูความรู้ด้านนิวเคลียร์และรังสีตามกฎหมายกำหนด

สทน.เชิญชวนผู้สนใจเข้าร่วมฝึกอบรมแบบ Online หลักสูตรฟื้นฟูความรู้ด้านนิวเคลียร์และรังสีตามกฎหมายกำหนด

TINT visits covid hospital center
สทน.เข้าให้กำลังใจและส่งมอบหน้ากากอนามัยให้บุคลากรทางการแพทย์ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี

รศ.ดร.ธวัชชัย อ่อนจันทร์ ผสทน.ได้มอบหมายให้ พล.ร.ต.วัชระ การุณยวนิช รองผู้อำนวยการ (บริหาร) เข้าเยี่ยมให้กำลังใจบุคลากรทางการแพทย์ ที่ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี อ.องครักษ์ จ.นครนายก ที่ปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มกำลัง

TINT visits covid hospital center
สทน.ลงนามสัญญาร่วมพัฒนาเครื่องโทคาแมค TT-1 กับสถาบันพลาสมาฟิสิกส์ของจีนพร้อมเดินเครื่องในไทยปี 2566

รศ.ดร.ธวัชชัย อ่อนจันทร์ เป็นประธานลงนามในสัญญาการจ้างพัฒนาเครื่องโทคาแมค ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่าง สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ และสถาบันพลาสมาฟิสิกส์ (Institute of Plasma Physics, Chinese Academy : ASIPP) ประเทศจีนโดยมี Professor Yuntao SO