ข่าวประชาสัมพันธ์
TINT visits covid hospital center
ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 3 เพื่อทบทวนร่างรายงานการประเมินผล กระทบ สิ่งแวดล้อมมาตรการป้องกัน และแก้ไขผล กระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม

ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 3 เพื่อทบทวนร่างรายงานการประเมินผล กระทบ สิ่งแวดล้อมมาตรการป้องกัน และแก้ไขผล กระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม

TINT visits covid hospital center
สทน. พัฒนาเครื่องกำเนิดพลาสมาใช้กำจัดเชื้อโรคและบำบัดน้ำเสียเตรียมผลักดัน สู่ภาคอุตสาหกรรมหวังยกระดับความปลอดภัยด้านอาหาร

สทน. พัฒนาเครื่องกำเนิดพลาสมาใช้กำจัดเชื้อโรคและบำบัดน้ำเสียเตรียมผลักดัน สู่ภาคอุตสาหกรรมหวังยกระดับความปลอดภัยด้านอาหาร

TINT visits covid hospital center
ขยายเวลาเฟ้นหาสุดยอดผลิตภัณฑ์ อาหารพื้นถิ่น (ภาคใต้) โครงการประกวด Product Champion 2565

ขยายเวลาเฟ้นหาสุดยอดผลิตภัณฑ์ อาหารพื้นถิ่น (ภาคใต้) โครงการประกวด Product Champion 2565

TINT visits covid hospital center
รับสมัครผู้ประกอบการภาคใต้ที่ประสบปัญหาในการผลิตหรือต้องการพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารพื้นถิ่นเข้าร่วมโครงการ “การสร้างมูลค่าให้กับอาหารพื้นถิ่นด้วยการฉายรังสี”

รับสมัครผู้ประกอบการภาคใต้ที่ประสบปัญหาในการผลิตหรือต้องการพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารพื้นถิ่นเข้าร่วมโครงการ “การสร้างมูลค่าให้กับอาหารพื้นถิ่นด้วยการฉายรังสี”

TINT visits covid hospital center
“เอนก” รมว.การอุดมศึกษาฯ เปิด “ดวงอาทิตย์ประดิษฐ์” พลังงานสะอาดแห่งอนาคตเพื่อคนไทย

“เอนก” รมว.การอุดมศึกษาฯ เปิด “ดวงอาทิตย์ประดิษฐ์” พลังงานสะอาดแห่งอนาคตเพื่อคนไทย

TINT visits covid hospital center
ขอเชิญชวนผู้สนใจรับฟังการเสวนา "ดวงอาทิตย์ประดิษฐ์" พลังงานสะอาดแห่งอนาคตเพื่อคนไทย

ขอเชิญชวนผู้สนใจรับฟังการเสวนา "ดวงอาทิตย์ประดิษฐ์" พลังงานสะอาดแห่งอนาคตเพื่อคนไทย ในวันศุกร์ที่ 18 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 11.00-12.00 น. รับชมได้ผ่าน Facebook : สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ และ YouTube : TINT Channel