ข่าวประชาสัมพันธ์
TINT visits covid hospital center
สทน.ให้ความรู้เกี่ยวกับเทคนิคแมลงวันผลไม้

สทน.ให้ความรู้เกี่ยวกับเทคนิคแมลงวันผลไม้

TINT visits covid hospital center
ฉายรังสีปลอดภัยอาหารพื้นถิ่นปลอดโรค

ฉายรังสีปลอดภัยอาหารพื้นถิ่นปลอดโรค สัมมนาฟรี!! โอกาสดีของผู้ประกอบการอาหารพื้นถิ่นภาคใต้เพิ่มยอดขายด้วยการฉายรังสียืดอายุอาหาร กับ สทน. และมรภ.สุราษฎร์ธานี

TINT visits covid hospital center
บริการตรวจสอบการเจือปนน้ำตาลในน้ำผึ้งและผลไม้ด้วยเทคนิคการวิเคราะห์ไอโซโทปเสถียร

บริการตรวจสอบการเจือปนน้ำตาลในน้ำผึ้งและผลไม้ด้วยเทคนิคการวิเคราะห์ไอโซโทปเสถียร

TINT visits covid hospital center
แถลงข่าวพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ

แถลงข่าวพิธีลงนามบันทึกข้อข้อตกลงความร่วมมือการบูรณาการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนิวเคลียร์เพื่อเสริมสร้างศักยภาพด้านงานวิจัยพัฒนานวัตกรรมและการใช้ประโยชน์

TINT visits covid hospital center
ขอเชิญร่วมส่งข้อเสนอเชิงหลักการโครงการส่งเสริมความร่วมมือการใช้ศักยภาพเครื่องมือวิจัย (TINT to University)

ขอเชิญร่วมส่งข้อเสนอเชิงหลักการโครงการส่งเสริมความร่วมมือการใช้ศักยภาพเครื่องมือวิจัย (TINT to University)

TINT visits covid hospital center
ช่องทางการรับข้อร้องเรียนด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย

ช่องทางการรับข้อร้องเรียนด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย e-mail : ohsmr@tint.or.th