ข่าวประชาสัมพันธ์
TINT visits covid hospital center
สทน.อบรมความรู้อาหารฉายรังสีผู้เข้ารอบสุดท้ายในกิจกรรมการประกวดนวัตกรรมอาหารฉายรังสี

สทน.เปิดศูนย์ฉายรังสีเทคโนธานีคลอง 5 จ.ปทุมธานีพร้อมอบรมเสริมความรู้พร้อมทั้งนำผู้ส่งผลงานเข้าประกวดที่ผ่านเข้ารอบสุดท้ายในกิจกรรมประกวดนวัตกรรมอาหารฉายรังสีซึ่งน้องๆจำนวน 7 ทีมและอาจารย์ที่ปรึกษาเข้าร่วมการอบรมในครั้งนี้จำนวน 25 คนโดยมีดร.หาญณรงค์ฉ่ำทรัพ

TINT visits covid hospital center
สทน.ร่วมทำกิจกรรมปล่อยพันธุ์ปลาลงบ่อน้ำภายในสถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติอ.องครักษ์จ.นครนายกเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และวันแม่แห่งชาติ 12 สิงหาคม 2563 คณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สทน.ร่วมทำกิจกรรมปล่อยพันธุ์ปลาลงบ่อน้ำภายใน สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ อ.องครักษ์ จ.นครนา

TINT visits covid hospital center
สทน. –กฟผ.มอบเครื่องมือวัดรังสีให้สพฐ.ใช้ประกอบการเรียนการสอนแห่งด้านวิทยาศาสตร์แก่โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยและโรงเรียนเครือข่ายรวม 62

สทน. –กฟผ.มอบเครื่องมือวัดรังสีให้สพฐ.ใช้ประกอบการเรียนการสอน ด้านวิทยาศาสตร์แก่โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยและโรงเรียนเครือข่ายรวม 62 แห่ง

TINT visits covid hospital center
สถาบันฯร่วมถวายราชสักการะและลงนามถวายพระพรสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชนีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง

รศ.ดร.ธวัชชัยอ่อนจันทร์ผู้อำนวยการสถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) นำคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สถาบันฯร่วมถวายราชสักการะและลงนามถวายพระพรสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชนีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหา

TINT visits covid hospital center
สทน. –กรมศิลปากรจับมือต่ออายุความร่วมมือทางวิชาการอีก 5ปีใช้เทคโนโลยีนิวเคลียร์สนับสนุนงานด้านประวัติศาสตร์และโบราณคดีของชาติ

สทน.และกรมศิลปากรจึงได้ทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการมาตั้งแต่ปี 2557 เพื่อร่วมกันศึกษาวิจัยและพัฒนากระบวนการทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนิวเคลียร์มาใช้สนับสนุนการศึกษา ค้นคว้า ฟื้นฟูอนุรักษ์โบราณวัตถุและศิลปวัตถุของชาติมีกรอบระยะเวลา 5 ปี โดยกำหนด

TINT visits covid hospital center
ประกาศรายชื่อผู้ส่งผลงานที่ผ่านเข้ารอบโครงการประกวดนวัตกรรมอาหารฉายรังสีภายใต้หัวข้ออาหารพื้นถิ่นไทยพัฒนาได้ด้วยเทคโนโลยีนิวเคลียร์คณะกรรมการตัดสินรอบแรก

ประกาศรายชื่อผู้ส่งผลงานที่ผ่านเข้ารอบโครงการประกวดนวัตกรรมอาหารฉายรังสีภายใต้หัวข้ออาหารพื้นถิ่นไทยพัฒนาได้ด้วยเทคโนโลยีนิวเคลียร์