ข่าวประชาสัมพันธ์
TINT visits covid hospital center
การประชุมเชิงปฏิบัติการด้านเทคโนโลยีและวิศวกรรมครั้งที่ 3 Advanced Engineering III

จบลงไปอย่างสวยงามสำหรับ การประชุมเชิงปฏิบัติการ ด้านเทคโนโลยีและวิศวกรรมครั้งที่ 3 Advanced Engineering III ซึ่ง สทน.เป็นเจ้าภาพต่อจาก สดร.และสซ.โดยจัดขึ้นในวันที่ 8-9 ตุลาคม 2563 ถึงแม้การประชุมแลกเปลี่ยนความรู้ในรูปแบบการประชุมเชิงปฏิบัติการ

TINT visits covid hospital center
สทน.ให้การต้อนรับศาสตราจารย์พิเศษดร.เอนกเหล่าธรรมทัศน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา

รศ.ดร.ธวัชชัย อ่อนจันทร์ ผู้อำนวยการ สทน.ให้การต้อนรับ ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.เอนกเหล่าธรรมทัศน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม นายสำราญรอดเพชรผู้ช่วยรัฐมนตรี อว. ผศ.ดร.ดวงฤทธิ์ เบ็ญจาธิกุล ชัยรุ่งเรือง เลขานุกา

TINT visits covid hospital center
สทน.เป็นผู้ผลิตและหรือเป็นผู้จัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์สารเภสัชสำเร็จรูปของเทคนีเชียม-99เอ็ม

16 กันยายนพ.ศ. 2563 สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) กระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม โดยรศ.ดร.ธวัชชัย อ่อนจันทร์ ผู้อำนวยการสถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) ร่วมลงนามกับบริษัทนากาเซ่ (ประเทศไทย) จำ

TINT visits covid hospital center
การประกวดนวัตกรรมอาหารฉายรังสีภายใต้แนวคิดอาหารพื้นถิ่นไทยพัฒนาได้ด้วยเทคโนโลยีนิวเคลียร์

จบลงไปอย่างสวยงามสำหรับโครงการ การประกวดนวัตกรรมอาหารฉายรังสี ภายใต้แนวคิด อาหารพื้นถิ่นไทยพัฒนาได้ด้วยเทคโนโลยีนิวเคลียร์ ที่ สทน.จัดขึ้นเพื่อสร้างการรับรู้เรื่องอาหารฉายรังสี และส่งเสริมผลิตภัณฑ์อาหารพื้นถิ่นไทยให้มีมูลค่ามากขึ้น ซึ่งการแข

TINT visits covid hospital center
ประชุมคณะกรรมการบริหารประจำเดือนกันยายน 2563 พร้อมเยี่ยมชมพื้นที่ก่อสร้างโครงการไซโคลตรอน

รศ.ดร.ธวัชชัยอ่อนจันทร์ผู้อำนวยการสทน.พร้อมคณะผู้บริหารให้การต้อนรับดร.ทวีศักดิ์กออนันตกูลประธานกรรมการบริหารและคณะกรรมการบริหารสทน.ในโอกาสเดินทางมาประชุมคณะกรรมการบริหารประจำเดือนกันยายน 2563 พร้อมนำคณะกรรมการบริหารเยี่ยมชมพื้นที่ก่อสร้างโครงการไซโคลตรอน

TINT visits covid hospital center
สทน.ได้ทำพิธีเปิดอาคารและเดินเครื่องฉายรังสีอิเล็กตรอนณศูนย์ฉายรังสีเทคโนธานีจังหวัดปทุมธานี

เมื่อ 21 สิงหาคม 2563 สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือสทน.ได้ทำพิธีเปิดอาคารและเดินเครื่องฉายรังสีอิเล็กตรอน ณ ศูนย์ฉายรังสีเทคโนธานี จังหวัดปทุมธานี โดยมีรศ.นายแพทย์ สรนิต ศิลธรรม ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและ