ข่าวประชาสัมพันธ์
TINT visits covid hospital center
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการประกวด Product Champion “การพัฒนาอาหารพื้นถิ่น สู่มาตรฐานสากล เพิ่มมูลค่าเศรษฐกิจชุมชน ด้วยเทคโนโลยีฉายรังสี”

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการประกวด Product Champion “การพัฒนาอาหารพื้นถิ่น สู่มาตรฐานสากล เพิ่มมูลค่าเศรษฐกิจชุมชน ด้วยเทคโนโลยีฉายรังสี” กิจกรรมเพื่อการถ่ายทอดเทคโนโลยีการสร้างมูลค่าให้กับอาหารพื้นถิ่น ด้วยการฉายรังสีอาหาร ปี 2565 (ภาคใต้)

TINT visits covid hospital center
ข่าวกิจกรรม”การตรวจราชการตามแผนการตรวจราชการ อว. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ข่าวกิจกรรม”การตรวจราชการตามแผนการตรวจราชการ อว. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

TINT visits covid hospital center
สทน. เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการ Diplomacy Workshop and International Partnership on Higher Education, Science, Research and Innovation ณ จังหวัดเชียงใหม่

สทน. เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการ Diplomacy Workshop and International Partnership on Higher Education, Science, Research and Innovation ณ จังหวัดเชียงใหม่

TINT visits covid hospital center
เอกอัครราชทูตฮังการีประจำประเทศไทย เข้าเยี่ยมคารวะผู้อำนวยการ สทน.เพื่อหารือเรื่องความร่วมมือการใช้จากเทคโนโลยีนิวเคลียร์ระหว่างประเทศไทยและฮังการี

เอกอัครราชทูตฮังการีประจำประเทศไทย เข้าเยี่ยมคารวะผู้อำนวยการ สทน.เพื่อหารือเรื่องความร่วมมือการใช้จากเทคโนโลยีนิวเคลียร์ระหว่างประเทศไทยและฮังการี

TINT visits covid hospital center
เปิดรับสมัคร การอบรมเชิงปฏิบัติการ… การปรับปรุงพันธุ์พืชด้วยรังสีและการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชอย่างง่าย รุ่นที่ 1 แถมฟรี…ฉายรังสีตัวอย่างพืชอะไรก็ได้งานนี้เรียนทั้งทฤษฎี และ ลงมือทำจริงทุกขั้นตอน

ไม้ใบด่าง ไม้กลายพันธุ์ ทำได้ด้วยรังสี จริงหรือ???? ร่วมหาคำตอบและฝึกประสบการณ์ไปด้วยกัน

TINT visits covid hospital center
สทน. ประกาศผล ผู้ประกอบการที่ผ่านการคัดเลือก สำหรับเตรียมตัวสู่การประกวด Product Champion พื้นที่ภาคใต้

สทน. ประกาศผล ผู้ประกอบการที่ผ่านการคัดเลือก สำหรับเตรียมตัวสู่การประกวด Product Champion พื้นที่ภาคใต้ และเร่งเติมองค์ความรู้การฉายรังสีในอาหารให้อีกด้วย