ข่าวประชาสัมพันธ์
TINT visits covid hospital center
ผู้แทน Bureau of Arms Control, Verification, and Compliance (AVC), Department of States พร้อมเจ้าหน้าที่จากสถานทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทย เข้าเยี่ยมคารวะ ผสทน.

ผู้แทน Bureau of Arms Control, Verification, and Compliance (AVC), Department of States พร้อมเจ้าหน้าที่จากสถานทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทย เข้าเยี่ยมคารวะ ผสทน.

TINT visits covid hospital center
สทน. ส่งเสริมการดำเนินงานของวิสาหกิจชุมชนและกลุ่มอาชีพณวิสาหกิจชุมชนแปรรูปผลิตภัณฑ์เพื่อการท่องเที่ยวบ้านคลองศาลเจ้า

สทน. ส่งเสริมการดำเนินงานของวิสาหกิจชุมชนและกลุ่มอาชีพณวิสาหกิจชุมชนแปรรูปผลิตภัณฑ์เพื่อการท่องเที่ยวบ้านคลองศาลเจ้า

TINT visits covid hospital center
ฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย .... กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ร่วมมือกับ สถาบันเทคโนโลยีแห่งชาติ (องค์การมหาชน) จัดกิจกรรม ประชุมเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาอาหารสมุนไพรด้วยเทคโนโลยีนิวเคลียร์”

ฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย .... กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ร่วมมือกับ สถาบันเทคโนโลยีแห่งชาติ (องค์การมหาชน) จัดกิจกรรม ประชุมเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาอาหารสมุนไพรด้วยเทคโนโลยีนิวเคลียร์”

TINT visits covid hospital center
เมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม 2565 คณาจารย์ นักวิจัย และนักศึกษา จากศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านฟิสิกส์พลังงานสูงและฟิสิกส์ดาราศาสตร์ และโครงการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการวิจัยรังสีรักษาจากโบรอนจับยึดนิวตรอน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เข้าเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการของศูนย์

เมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม 2565 คณาจารย์ นักวิจัย และนักศึกษา จากศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านฟิสิกส์พลังงานสูงและฟิสิกส์ดาราศาสตร์ และโครงการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการวิจัยรังสีรักษาจากโบรอนจับยึดนิวตรอน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เข้าเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการของศูนย์

TINT visits covid hospital center
สทน.จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ กับ หน่วยงานเครือข่าย CPaF พร้อมร่วมมือศึกษาวิจัยพลังงานฟิวชันพิธีลงนามบันทึกความร่วมมือในครั้งนี้ ทุกหน่วยงานภายใต้เครือข่ายได้มีเจตนารมณ์ร่วมกันในการประสานความร่วมมือทางวิชาการด้านการวิจัยและพัฒนาพลาสมา เทคโนโลยี

สทน.จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ กับ หน่วยงานเครือข่าย CPaF พร้อมร่วมมือศึกษาวิจัยพลังงานฟิวชันพิธีลงนามบันทึกความร่วมมือในครั้งนี้ ทุกหน่วยงานภายใต้เครือข่ายได้มีเจตนารมณ์ร่วมกันในการประสานความร่วมมือทางวิชาการด้านการวิจัยและพัฒนาพลาสมา เทคโนโลยี

TINT visits covid hospital center
เมื่อวันที่ 11 เม.ย.2565 สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จเป็นองค์ประธานงานครบรอบ 16 ปี สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ สทน. ซึ่งจัดขึ้นภายใต้แนวคิด “วันดีดี กับเทคโนโลยีนิวเคลียร์”

เมื่อวันที่ 11 เม.ย.2565สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จเป็นองค์ประธานงานครบรอบ 16 ปี สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ สทน.ซึ่งจัดขึ้นภายใต้แนวคิด “วันดีดี กับเทคโนโลยีนิวเคลียร์” One fine da