ข่าวประชาสัมพันธ์
TINT visits covid hospital center
สทน. เข้าร่วมการประชุม Political Consultation ไทย-อาร์เจนตินา

สทน. เข้าร่วมการประชุม Political Consultation ไทย-อาร์เจนตินา รองศาสตราจารย์ธวัชชัย อ่อนจันทร์ ผู้อำนวยการสถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ เข้าร่วมการประชุม Political Consultations ครั้งที่ 5

TINT visits covid hospital center
สทน. เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมาธิการร่วม ไทย-รัสเซีย

สทน. เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมาธิการร่วม ไทย-รัสเซีย รองศาสตราจารย์ธวัชชัย อ่อนจันทร์ ผู้อำนวยการสถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ ได้มอบหมายให้ พลเรือตรี วัชระ การุณยวนิช รองผู้อำนวยการสถาบันฯ เข้าร่วมการประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโส ภายใต้คณะกรรมาธิการร่วมว่าด

TINT visits covid hospital center
สทน. ขอประกาศรายชื่อตัวแทนประเทศไทยเข้าร่วมโครงการพัฒนาบุคลากรด้านพลังงานนิวเคลียร์ฟิวชัน ตามพระราชดำริสมเด็จ พระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรามราชกุมารี ประจำปี ๒๕๖๖

สทน. ขอประกาศรายชื่อตัวแทนประเทศไทยเข้าร่วมโครงการพัฒนาบุคลากรด้านพลังงานนิวเคลียร์ฟิวชัน ตามพระราชดำริสมเด็จ พระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรามราชกุมารี ประจำปี ๒๕๖๖

TINT visits covid hospital center
การติดตั้งเครื่องไทยโทคาแมค-1 เป็นไปตามแผนทดสอบการเดินเครื่องได้กระแสพลาสมาครั้งแรกฉลองวาระครบรอบ 17 ปี สทน.

การติดตั้งเครื่องไทยโทคาแมค-1 เป็นไปตามแผนทดสอบการเดินเครื่องได้กระแสพลาสมาครั้งแรกฉลองวาระครบรอบ 17 ปี สทน.

TINT visits covid hospital center
คณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ สทน.ร่วมพิธีกรรมทางศาสนาเพื่อความเป็นสิริมงคลในโอกาสครบรอบ 17 ปี ของสทน. 21 เมษายน 2566

คณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ สทน.ร่วมพิธีกรรมทางศาสนาเพื่อความเป็นสิริมงคลในโอกาสครบรอบ 17 ปี ของสทน. 21 เมษายน 2566 รศ.ดร.ธวัชชัย อ่อนจันทร์ ผู้อำนวยการ พร้อมด้วย ดร. หาญณรงค์ ฉ่ำทรัพย์ พล.ร.ต.วัชระ การุณยวนิช รองผู้อำนวยการ และผู้บริหารตลอดจนเจ้าหน้าที่ ส

TINT visits covid hospital center
ครบรอบ 17 ปี สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน)

จุดเริ่มต้นของการนำนิวเคลียร์มาใช้ประโยชน์ในประเทศไทย เริ่มขึ้นเมื่อประมาณ พ.ศ. 2504 รัฐบาลในยุคนั้นเห็นความจำเป็นของการนำนิวเคลียร์มาใช้ประโยชน์ จนกระทั่งวันที่ 27 ตุลาคม พ.ศ. 2505 จึงมีการนำเครื่องปฏิกรณ์ปรมาณูวิจัยมาติดตั้ง ณ อาคารปฏิกรณ์ สำนักงานพลังง