ข่าวประชาสัมพันธ์
TINT visits covid hospital center
สทน.จับมือนิวเคลียร์ซิสเต็มวิจัยและพัฒนาระบบสังเคราะห์สารเภสัชรังสี

สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ สทน. โดยรองศาสตราจารย์ ดร. ธวัชชัย อ่อนจันทร์ ผู้อำนวยการสถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ และ บริษัท บริษัท นิวเคลียร์ ซิสเต็ม จำกัด โดยนายธนัฐ จอมแก้ว กรรมการผู้จัดการบริษัทนิวเคลียร์

TINT visits covid hospital center
กิจกรรม " Advanced Engineering Workshop " ครั้งที่ 1

เสร็จสิ้นไปเรียบร้อยแล้วสำหรับกิจกรรม Advanced Engineering Workshop ครั้งที่ 1 ซึ่งเป็นกิจกรรมที่ 3 หน่วยงานที่ทำงานด้านวิทยาศาสตร์ชั้นสูง (Frontier Science) ภายใต้กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม นำโดย ดร.ศรัณย์ โปษยะจินดา ผู้

TINT visits covid hospital center
การรับฟังบรรยายสรุปงานของสทน.และเยี่ยมชมการทำงานของเครื่องปฏิกรณ์ปรมาณูวิจัยศูนย์ไอโซโทปรังสีและศูนย์จัดการกากกัมมันตรังสีที่สทน.สำนักงานจตุจักร

รศ.ดร.ธวัชชัย อ่อนจันทร์ ผู้อำนวยการ สทน. พร้อมด้วย พล.ร.ต.วัชระ การุณยวนิช รองผู้อำนวย และคณะผู้บริหาร สทน.ให้คณะนายสมศุกดิ์ เอ่งฉ้วน ปลัดอำเภองานปกครอง นางสาวกัลยา บุญประเสริฐ ปลัดอำเภอรับผิดชอบงานศูนย์ดำรงธรรม อ.องครักษ์ และเจ้าหน้าที่อ

TINT visits covid hospital center
พิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดินเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

24 กรกฎาคม 2563 รศ.ดร.ธวัชชัย อ่อนจันทร์ ผู้อำนวยการสทน. นำคณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ สทน. ทำพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว วันที่ 28 กรกฎาคม 2563 ที่โถงอาคา

TINT visits covid hospital center
เสวนาพิเศษ "เทคโนโลยีและวิศวกรรมขั้นสูงกับทางรอดของประเทศ"

เมื่อวันพุธที่ 15 กรกฎาคม 2563 ที่ผ่านมารศ.ดร.ธวัชชัย อ่อนจันทร์ ผสทน ร่วมเสวนาพิเศษเรื่องเทคโนโลยีและวิศวกรรมชั้นสูง ร่วมกับ ดร.ศรันย์ โปษยะจินดา ผสดร. และ ดร.สุพัฒน์ กลิ่นเขียวผู้ช่วย ผสซ.โดยมี คุณสุทธิชัย หยุ่น เป็นผู้ดำเนินรายการ

TINT visits covid hospital center
สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) ได้ร่วมมอบทุนการศึกษา

พล.ร.ต.วัชระการุณยวนิชรองผสทน. (บริหาร) ได้รับมอบหมายจากสทน.ให้เป็นผู้แทนร่วมมอบทุนการศึกษาในกิจกรรมทอดผ้าป่าสมทบกองทุนพัฒนาเด็กชนบทในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีประจำปี 2563 การมอบทุนดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อสมทบเงินช่วยเหลือและ