ข่าวประชาสัมพันธ์
TINT visits covid hospital center
สถาบันฯร่วมถวายราชสักการะและลงนามถวายพระพรสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชนีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง

รศ.ดร.ธวัชชัยอ่อนจันทร์ผู้อำนวยการสถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) นำคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สถาบันฯร่วมถวายราชสักการะและลงนามถวายพระพรสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชนีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหา

TINT visits covid hospital center
สทน. –กรมศิลปากรจับมือต่ออายุความร่วมมือทางวิชาการอีก 5ปีใช้เทคโนโลยีนิวเคลียร์สนับสนุนงานด้านประวัติศาสตร์และโบราณคดีของชาติ

สทน.และกรมศิลปากรจึงได้ทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการมาตั้งแต่ปี 2557 เพื่อร่วมกันศึกษาวิจัยและพัฒนากระบวนการทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนิวเคลียร์มาใช้สนับสนุนการศึกษา ค้นคว้า ฟื้นฟูอนุรักษ์โบราณวัตถุและศิลปวัตถุของชาติมีกรอบระยะเวลา 5 ปี โดยกำหนด

TINT visits covid hospital center
ประกาศรายชื่อผู้ส่งผลงานที่ผ่านเข้ารอบโครงการประกวดนวัตกรรมอาหารฉายรังสีภายใต้หัวข้ออาหารพื้นถิ่นไทยพัฒนาได้ด้วยเทคโนโลยีนิวเคลียร์คณะกรรมการตัดสินรอบแรก

ประกาศรายชื่อผู้ส่งผลงานที่ผ่านเข้ารอบโครงการประกวดนวัตกรรมอาหารฉายรังสีภายใต้หัวข้ออาหารพื้นถิ่นไทยพัฒนาได้ด้วยเทคโนโลยีนิวเคลียร์

TINT visits covid hospital center
สทน.จับมือนิวเคลียร์ซิสเต็มวิจัยและพัฒนาระบบสังเคราะห์สารเภสัชรังสี

สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ สทน. โดยรองศาสตราจารย์ ดร. ธวัชชัย อ่อนจันทร์ ผู้อำนวยการสถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ และ บริษัท บริษัท นิวเคลียร์ ซิสเต็ม จำกัด โดยนายธนัฐ จอมแก้ว กรรมการผู้จัดการบริษัทนิวเคลียร์

TINT visits covid hospital center
กิจกรรม " Advanced Engineering Workshop " ครั้งที่ 1

เสร็จสิ้นไปเรียบร้อยแล้วสำหรับกิจกรรม Advanced Engineering Workshop ครั้งที่ 1 ซึ่งเป็นกิจกรรมที่ 3 หน่วยงานที่ทำงานด้านวิทยาศาสตร์ชั้นสูง (Frontier Science) ภายใต้กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม นำโดย ดร.ศรัณย์ โปษยะจินดา ผู้

TINT visits covid hospital center
การรับฟังบรรยายสรุปงานของสทน.และเยี่ยมชมการทำงานของเครื่องปฏิกรณ์ปรมาณูวิจัยศูนย์ไอโซโทปรังสีและศูนย์จัดการกากกัมมันตรังสีที่สทน.สำนักงานจตุจักร

รศ.ดร.ธวัชชัย อ่อนจันทร์ ผู้อำนวยการ สทน. พร้อมด้วย พล.ร.ต.วัชระ การุณยวนิช รองผู้อำนวย และคณะผู้บริหาร สทน.ให้คณะนายสมศุกดิ์ เอ่งฉ้วน ปลัดอำเภองานปกครอง นางสาวกัลยา บุญประเสริฐ ปลัดอำเภอรับผิดชอบงานศูนย์ดำรงธรรม อ.องครักษ์ และเจ้าหน้าที่อ