ข่าวประชาสัมพันธ์
TINT visits covid hospital center
พิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดินเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

24 กรกฎาคม 2563 รศ.ดร.ธวัชชัย อ่อนจันทร์ ผู้อำนวยการสทน. นำคณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ สทน. ทำพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว วันที่ 28 กรกฎาคม 2563 ที่โถงอาคา

TINT visits covid hospital center
เสวนาพิเศษ "เทคโนโลยีและวิศวกรรมขั้นสูงกับทางรอดของประเทศ"

เมื่อวันพุธที่ 15 กรกฎาคม 2563 ที่ผ่านมารศ.ดร.ธวัชชัย อ่อนจันทร์ ผสทน ร่วมเสวนาพิเศษเรื่องเทคโนโลยีและวิศวกรรมชั้นสูง ร่วมกับ ดร.ศรันย์ โปษยะจินดา ผสดร. และ ดร.สุพัฒน์ กลิ่นเขียวผู้ช่วย ผสซ.โดยมี คุณสุทธิชัย หยุ่น เป็นผู้ดำเนินรายการ

TINT visits covid hospital center
สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) ได้ร่วมมอบทุนการศึกษา

พล.ร.ต.วัชระการุณยวนิชรองผสทน. (บริหาร) ได้รับมอบหมายจากสทน.ให้เป็นผู้แทนร่วมมอบทุนการศึกษาในกิจกรรมทอดผ้าป่าสมทบกองทุนพัฒนาเด็กชนบทในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีประจำปี 2563 การมอบทุนดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อสมทบเงินช่วยเหลือและ

TINT visits covid hospital center
จัดประกวดโครงการนวัตกรรมอาหารฉายรังสีภายใต้แนวคิดอาหารพื้นถิ่นไทยพัฒนาได้ด้วยเทคโนโลยีนิวเคลียร์ชิงทุนการศึกษามูลค่า 130,000 บาท

ด้วยคนไทยที่เป็นผู้ประกอบการและผู้บริโภคที่ยังไม่ทราบถึงข้อมูลอาหารฉายรังสีที่ถูกต้องจนเกิดความกังวลและเข้าใจผิดทำให้อาหารฉายรังสีไม่เป็นที่รู้จักและไม่ได้รับการยอมรับเท่าที่ควรเพื่อเป็นการยกระดับการรับรู้เรื่องการฉายรังสีในอาหารอย่างคลอบคลุมให้กับคนไทย

TINT visits covid hospital center
สทน.มอบสเปรย์แอลกอฮอล์ให้แก่นายอำเภอองครักษ์และผู้อำนวยการสถานศึกษาในพื้นที่อำเภอองครักษ์จำนวนทั้งสิ้น 38 โรงเรียน

สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือสทน.มอบสเปรย์แอลกอฮอล์ให้แก่นายอำเภอองครักษ์และผู้อำนวยการสถานศึกษาในพื้นที่อำเภอองครักษ์จำนวนทั้งสิ้น 38 โรงเรียน

TINT visits covid hospital center
ผสทน.นำคณะผู้บริหารร่วมลงนามถวายพระพรสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาพัชรสุธาพิมลลักษณพระบรมราชินี

รศ.ดร.ธวัชชัยอ่อนจันทร์ผสทน.นำคณะผู้บริหารสถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) ประกอบด้วยพล.ร.ต.วัชระการุณยวนิชรองผสทน.(บริหาร) และนายอำไพสุขบำเพิงรักษาการรองผสทน.(วิชาการ) ร่วมลงนามถวายพระพรสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาพัชรสุธาพิมลลักษณพระบรมราชินีเ