ข่าวประชาสัมพันธ์

พิธีมอบรางวัล Product Champion สุดยอดอาหารพื้นถิ่นภาคใต้

20 กรกฎาคม 2565

ในปี 2565 สทน. ได้ร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฎทั้ง 3 แห่ง ร่วมกันจัดสัมมนาให้ความรู้และสร้างความมั่นใจเรื่องการฉายรังสีในอาหาร ให้กับผู้ประกอบการอาหารพื้นถิ่นในพื้นที่ภาคใต้ ทั้งในรูปแบบออฟไลน์ และออนไลน์ เพื่อให้ได้เห็นแนวทางการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีการฉายรังสี เพื่อต่อยอดความสำเร็จสู่เชิงพาณิชย์ จากผู้ประกอบการที่ประสบความสำเร็จในธุรกิจอาหารฉายรังสี และผู้ประกอบการที่ได้รับรางวัล เป็นสุดยอดอาหารพื้นถิ่น หรือ Product Champion” ในพื้นที่ภาคใต้ โดยผู้สนใจสมัครเข้าร่วมจะต้องเป็นผู้ผลิตสินค้าเอง และยังมีวางจำหน่ายอยู่ในปัจจุบัน รวมทั้งเป็นสินค้าที่มีอัตลักษณ์ สามารถใช้เทคโนโลยีการฉายรังสี เพื่อยกระดับคุณภาพ หรือเพิ่มมูลค่าได้

 

โดยปีนี้ มีผู้สนใจสมัครเข้าร่วมทั้งหมด 122 ผลิตภัณฑ์ และมีผลิตภัณฑ์ที่ผ่านการคัดเลือก ได้รับคำปรึกษาแนะนำเป็นรายผลิตภัณฑ์ เพื่อต่อยอดความสำเร็จสู่เชิงพาณิชย์ จำนวน 56 ผลิตภัณฑ์ จากจุดดำเนินการจำนวน 3 จุด ได้แก่

จุดดำเนินการที่ 1 มรภ.สุราษฎร์ธานี

จุดดำเนินการที่ 2 มรภ.สงขลา

จุดดำเนินการที่ 3 มรภ.ภูเก็ต

 

สำหรับผลการประกวดในแต่ละจุดดำเนินการ สามารถติดตามรายชื่อได้ที่  (ใส่ลิ้งก์การประกาศรายชื่อผู้ชนะการประกวด Product champion) 

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการประกวด