ศูนย์ฉายรังสี

บริการฉายรังสีอัญมณีด้วยรังสีอัญมณีฉายรังสีโดยศูนย์ฉายรังสี

ศูนย์ฉายรังสีเปิดให้บริการฉายรังสีอัญมณีด้วยรังสีแกมมาอิเล็กตรอนนิวตรอนและให้บริการฉายรังสีพร้อมออกหนังสือรับรองการฉายรังสีแก่ผลิตภัณฑ์อื่นๆที่นำมาทำการทดลองฉายรังสีแกมมาหรืออิเล็กตรอนเพื่อการปรับปรุงคุณภาพฯลฯรวมถึงการบริการวัดกัมมันตภาพรังสีในอัญมณีขั้นตอนการรับบริการ

  1. ลูกค้านำผลิตภัณฑ์เข้ารับบริการณ ศูนย์ฉายรังสี
  2. กรอกแบบฟอร์มขอรับบริการณห้องรับรองลูกค้ากับเจ้าหน้าที่หรือ >>> ดาวน์โหลดเอกสารได้ที่นี่
  3. เจ้าหน้าที่ตรวจสอบผลิตภัณฑ์นับจำนวน/ชั่งน้ำหนักลงรายละเอียดในใบขอรับบริการ
  4. เจ้าหน้าที่ประมาณการค่าบริการและแจ้งกำหนดรับคืนผลิตภัณฑ์
  5. ลูกค้านำเอกสารสำเนาใบขอรับบริการติดต่อขอรับคืนผลิตภัณฑ์พร้อมชำระค่าบริการและรับผลิตภัณฑ์คืน


งานบริการอื่นๆ

  1. งานบริการฉายรังสีเพื่อฆ่าเชื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์เช่นกระโหลกเทียม กระดูกเทียมเป็นต้น
  2. งานบริการฉายรังสีเพื่องานวิจัยและการทดลอง
  3. งานบริการวัดกัมมันตภาพรังสีในอัญมณี


งานบริการฉายรังสีผู้สนใจสามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์บริการลูกค้าโทร.02-401-9889 เบอร์ต่อ 5923 และ 3003 หรือ www.facebook.com/GemsIrradiationCenter/

 

มาตรฐานการปฏิบัติงาน

< คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลด >

เอกสารประกอบ
มาตรฐานการปฏิบัติงาน