ข่าวประชาสัมพันธ์

สทน. ประกาศผล ผู้ประกอบการที่ผ่านการคัดเลือก สำหรับเตรียมตัวสู่การประกวด Product Champion พื้นที่ภาคใต้

9 มิถุนายน 2565

จากการที่สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ สทน. ได้เปิดรับสมัครผู้ประกอบการภาคใต้ที่ประสบปัญหาในการผลิตหรือต้องการพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารพื้นถิ่นเข้าร่วมโครงการ “การสร้างมูลค่าให้กับอาหารพื้นถิ่นด้วยการฉายรังสี” เมื่อระหว่างเดือนกุมภาพันธ์ ถึงมีนาคม ที่ผ่านมา ขณะนี้ สทน.ได้ดำเนินการพิจารณาผู้ประกอบการที่ผ่านการคัดเลือกรอบแรก ให้เข้าร่วมอบรมความรู้เกี่ยวกับการใช้เทคโนโลยีฉายรังสีในอาหารเป็นที่เรียบร้อยแล้ว จำนวนทั้งสิ้น 56 ผลิตภัณฑ์ จาก 122 ผลิตภัณฑ์ โดยผู้ประกอบการสามารถตรวจสอบรายชื่อผู้ที่ผ่านการคัดเลือกได้ จาก QR Code ทั้งนี้ สทน. กำหนดจัดกิจกรรมการให้ความรู้การฉายรังสีในอาหาร จำนวน 2 ครั้ง ในวันที่ 15 มิถุนายน 2565 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฎสุราษฎร์ธานี และวันที่ 17 มิถุนายน 2565 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฎสงขลา ซึ่งหลังการฝึกอบรมผู้ประกอบการทุกราย จะได้รับคำปรึกษาแนะนำเป็นรายผลิตภัณฑ์ เพื่อต่อยอดความสำเร็จสู่เชิงพาณิชย์ และยังมีโอกาสเข้าร่วมชิงชัยการเป็น Product Championในพื้นที่ภาคใต้ อีกด้วย

 ผู้ประกอบที่ผ่านการคัดเลือก หรือผู้ที่สนใจสามารถติดตามรับชม กิจกรรมทั้ง 2 ครั้งนี้ ได้ทาง Facebook Live Fanpage ( thai.nuclear ) ของสถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) ตั้งแต่เวลา 09.00 – 11.00 น. โดยประมาณ