รู้จักสถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ

สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ สทน. เป็นผู้ดูแลรับผิดชอบการดำเนินงานด้านการวิจัย พัฒนา บริการ รวมถึงการเผยแพร่เทคโนโลยีนิวเคลียร์ทางด้านเกษตรกรรม อุตสาหกรรม การแพทย์ และสิ่งแวดล้อมโดยเป็นไปตามพันธกิจคือ

  • วิจัยเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนิวเคลียร์และการประยุกต์ใช้
  • ให้บริการเทคโนโลยีนิวเคลียร์และผลิตผลิตภัณฑ์ไอโซโทปรังสี
  • ให้บริการทางวิชาการ ส่งเสริม สนับสนุนและถ่ายทอดเทคโนโลยีทางด้านวิทยาศาสตร์นิวเคลียร์
  • วิจัยการใช้ประโยชน์จากพลังงานปรมาณูและสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
เพิ่มเติม

งานบริการและการฝึกอบรม

Nuclear Research and Development Center
ศูนย์บริการเทคโนโลยีนิวเคลียร์

งานบริการตรวจสอบวิเคราะห์เทคโนโลยีนิวเคลียร์ทางอุตสาหกรรม

Nuclear Research and Development Center
ศูนย์ไอโซโทปรังสี

งานบริการผลิตสารไอโซโทปรังสีและสารเภสัชรังสี

Nuclear Research and Development Center
ศูนย์ฉายรังสี

งานบริการฉายรังสีอาหารและการฉายรังสีอัญมณีฉายรังสีเพื่อฆ่าเชื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์

Nuclear Research and Development Center
ศูนย์จัดการกากกัมมันตรังสี

งานบริการจัดการกากกัมมันตรังสี

Nuclear Research and Development Center
วิศวกรรมนิวเคลียร์

งานบริการตรวจประเมินความปลอดภัยเครื่องกำเนิดรังสี

Nuclear Research and Development Center
บริการวิชาการและฝึกอบรม

จัดฝึกอบรมเกี่ยวกับด้านรังสีของ สทน.

ข้อมูลที่น่าสนใจ

นำเสนอข้อมูลในด้านต่างๆที่สำคัญ และเป็นที่น่าสนใจรวมถึงข้อมูลที่เป็นประโยชน์ให้แก่ประชาชน

TINT visits covid hospital center
ห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์

รายละเอียดห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์

TINT visits covid hospital center
TAS

ธัชวิทย์ : วิทยสถานวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย (Thailand Academy of Sciences : TAS , Ministry of Higher Education Science Research and Innovation)

ข้อมูลที่สำคัญ

TINT E-Commerce
ความร่วมมือ

หน่วยงานเครือข่ายความร่วมมือกับต่างประเทศ

TINT E-Commerce
คู่มือสำหรับประชาชน

คู่มือการบริการของ สทน. ในด้านต่างๆ

TINT E-Commerce
งานวิจัยและพัฒนา

ศูนย์วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีนิวเคลียร์ (ศน.)

TINT E-Commerce
ผลิตภัณฑ์

เว็บไซต์ที่รวบรวมสินค้าจาก สทน. ให้ท่านได้เลือกซื้อ

TINT E-Commerce
รายงานประจำปี

สรุปรายงานประจำปีของ สทน.

TINT E-Commerce
เยี่ยมชม สทน.

ขั้นตอนและระเบียบการขอเข้าเยี่ยมชมงาน

TINT E-Commerce
การร้องเรียนการทุจริต

แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต

TINT E-Commerce
ITA

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการทำงานของหน่วยงานภาครัฐ

TINT E-Commerce
มาตรฐานการปฏิบัติงาน

ขั้นตอนการทำงานของ สทน.

TINT E-Commerce
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ

ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการแต่ละปี

TINT E-Commerce
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ

สรุปผลสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ

TINT E-Commerce
แผนการบริหารความเสี่ยง

แผนการบริหารความเสี่ยง

TINT E-Commerce
แผนป้องกันการทุจริต

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ

TINT E-Commerce
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

TINT E-Commerce
นโยบายคุณภาพ ISO

นโยบายคุณภาพ ISO

TINT E-Commerce
เครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์วิจัยใหม่

เครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์วิจัยใหม่

TINT E-Commerce
ทรัพย์สินทางปัญญา สทน.

ทรัพย์สินทางปัญญาจากการวิจัยเเละพัฒนาด้วยเทคโนโลยีนิวเคลียร์

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด

ข่าวสารประชาสัมพันธ์บอกเล่าเรื่องราว ความเคลื่อนไหวของ สทน.

ดูทั้งหมด
TINT visits covid hospital center
สทน. ประชุม JAEA ร่วมมือด้านการพัฒนาบุคลากรด้านนิวเคลียร์และรังสี

สทน. เป็นเจ้าภาพจัดการประชุม Steering Committee Meeting (SCM) 2022 ร่วมกับ Japan Atomic Energy Agency (JAEA) ระหว่างวันที่ 4 - 6 ตุลาคม 2565 ณ สทน. บางเขน โดยมี ดร.พิริยาธร สุวรรณมาลา รองผู้อำนวยการสถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ เป็นประธานการประชุมฯ กา

TINT visits covid hospital center
สทน.รับรางวัลองค์กรที่ให้การสนับสนุน ความร่วมมือระดับภูมิภาคสำหรับการวิจัย พัฒนา และการฝึกอบรมในด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนิวเคลียร์ในภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิก

สทน.รับรางวัลองค์กรที่ให้การสนับสนุน ความร่วมมือระดับภูมิภาคสำหรับการวิจัย พัฒนา และการฝึกอบรมในด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนิวเคลียร์ในภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิก

TINT visits covid hospital center
เอกอัครราชทูตรัสเซียประจำประเทศไทย พร้อมคณะ เยี่ยมชมการดำเนินงานการก่อสร้างและติดตั้งระบบเครื่องไซโคลตรอน ศูนย์ไซโคลตรอน สทน. สำนักงานใหญ่ อ.องครักษ์ จ.นครนายก

เอกอัครราชทูตรัสเซียประจำประเทศไทย พร้อมคณะ เยี่ยมชมการดำเนินงานการก่อสร้างและติดตั้งระบบเครื่องไซโคลตรอน ศูนย์ไซโคลตรอน สทน. สำนักงานใหญ่ อ.องครักษ์ จ.นครนายก

TINT visits covid hospital center
คณะผู้เชี่ยวชาญ และผู้เข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการ U.S.DOE-NNSA Regional Technical Workshop on Safeguards Implementation in Small Quantities Protocol (SQP) States เข้าเยี่ยมชมเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์วิจัย

คณะผู้เชี่ยวชาญ และผู้เข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการ U.S.DOE/NNSA Regional Technical Workshop on Safeguards Implementation in Small Quantities Protocol (SQP) States เข้าเยี่ยมชมเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์วิจัย

ข่าวจัดซื้อจัดจ้างล่าสุด

ดูทั้งหมด

ข้อมูลอื่นๆ