ข้อมูลที่สำคัญ

การเฝ้าระวังทางนิวเคลียร์และรังสี

การเฝ้าระวังทางนิวเคลียร์และรังสี

สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ สทน. เป็นหน่วยงานที่มีการดำเนินกิจกรรมทางด้านนิวเคลียร์และรังสี พร้อมกันนี้ สทน. ได้ตระหนักถึงความปลอดภัยของประชาชนและชุมชนในพื้นที่โดยรอบ ทำให้ สทน. มีการเฝ้าระวังและตรวจวัดปริมาณรังสีในสิ่งแวดล้อม เพื่อสร้างความมั่นใจว่าการดำเนินกิจกรรมทางด้านนิวเคลียร์และรังสีของ สทน. ทั้ง 3 สาขา ได้แก่


 1. สทน. สำนักงานใหญ่ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก  

 2. สทน. สำนักงานคลองห้า อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 

3. สทน. สำนักงานจตุจักร แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 

ให้เกิดความปลอดภัยต่อประชาชนและสิ่งแวดล้อม


การดำเนินงานการเฝ้าระวังและตรวจวัดปริมาณรังสีในสิ่งแวดล้อม มีวัตถุประสงค์ดังนี้


1. เพื่อตรวจวัดและวิเคราะห์ค่ากัมมันตภาพรังสีในตัวอย่างดิน น้ำผิวดิน และน้ำใต้ดิน บริเวณพื้นที่ภายในและภายนอกรอบ สทน. ในรัศมี 10 กิโลเมตร

2. เพื่อตรวจวัดและวิเคราะห์ค่ากัมมันตภาพจำเพาะของนิวไคลด์กัมมันตรังสีที่มนุษย์สร้างขึ้น

3. เพื่อเป็นข้อมูลพื้นฐานการตรวจวัดปริมาณรังสีในสิ่งแวดล้อม

4. เพื่อเฝ้าระวังความผิดปกติของปริมาณรังสีในสิ่งแวดล้อมแบบออนไลน์ตลอด 24 ชั่วโมง


 


เอกสารประกอบ
การตรวจวัดปริมาณรังสีในสิ่งแวดล้อมประจำปีงบประมาณ 2566
การตรวจวัดปริมาณรังสีในสิ่งเเวดล้อมประจำปีงบประมาณ 2565
การตรวจวัดปริมาณรังสีในสิ่งเเวดล้อมประจำปีงบประมาณ 2564
การตรวจวัดปริมาณรังสีในสิ่งเเวดล้อมประจำปีงบประมาณ 2563
การตรวจวัดปริมาณรังสีในสิ่งเเวดล้อมประจำปีงบประมาณ 2562
ลิงก์ประกอบ
จุดเก็บตัวอย่างสิ่งแวดล้อม สทน.คลองห้า
จุดเก็บตัวอย่างสิ่งแวดล้อม สทน.จตุจักร