ข้อมูลที่สำคัญ

การร้องเรียนการทุจริต

แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
เอกสารประกอบ
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
สถิติการแจ้งเรื่องร้องเรียน 2562
สถิติการแจ้งเรื่องร้องเรียน 2563
สถิติการแจ้งเรื่องร้องเรียน 2564
สถิติการแจ้งเรื่องร้องเรียน 2565
ลิงก์ประกอบ
แจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตออนไลน์