แผนการปฏิบัติการจัดจ้าง

แผนการปฎิบัติการจัดซื้อจัดจ้างปี 2565 (เชื่อมต่อ EGP)