ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาปี 2564 (เพิ่มเติม)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อ Lutetium-176 ขนาด 5 mg.

24 ธันวาคม 2563
เอกสารประกอบ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อ Lutetium-176 ขนาด 5 mg.