ข่าวประชาสัมพันธ์

เปิดรับสมัคร การอบรมเชิงปฏิบัติการ… การปรับปรุงพันธุ์พืชด้วยรังสีและการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชอย่างง่าย รุ่นที่ 1 แถมฟรี…ฉายรังสีตัวอย่างพืชอะไรก็ได้งานนี้เรียนทั้งทฤษฎี และ ลงมือทำจริงทุกขั้นตอน

15 มิถุนายน 2565

             เปิดรับสมัคร การอบรมเชิงปฏิบัติการการปรับปรุงพันธุ์พืชด้วยรังสีและการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชอย่างง่ายรุ่นที่1 แถมฟรีฉายรังสีตัวอย่างพืชอะไรก็ได้งานนี้เรียนทั้งทฤษฎี และ ลงมือทำจริงทุกขั้นตอน ฝึกกัน 2 วันเต็ม ๆ 7-8 ก.ค 2565  ฝึกกันที่ ห้องปฏิบัติเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชของสถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) สำนักงานใหญ่ อ.องครักษ์ จ.นครนายก   ค่าลงทะเบียน 4,000 บาท 

                  มีเอกสาร+ตำรา   อาหารเที่ยง 2 มื้อ+ อาหารว่างและเครื่องดื่ม 4 มื้อ   พิเศษฉายรังสีฟรี   (ขวดเนื้อเยื่อ หรือ ส่วนขยายพันธ์ุพืชต่างๆ) มีประกาศนียบัตรผ่านการอบรมให้สมัคร   คลิ๊กเลย