ข่าวประชาสัมพันธ์

สทน.เปิดรับสมัครผู้ประกอบการส่งผลิตภัณฑ์เข้าประกวด Product Champion ชิงเงินรางวัลรวม 30,000 บาท

3 พฤษภาคม 2564

สทน.เดินหน้าสร้างความเข้มแข็ง  อาหารพื้นถิ่น”  ด้วยเทคโนโลยีฉายรังสี  เปิดรับสมัครผู้ประกอบการที่เป็นผู้ผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน ประเภทอาหาร สมุนไพร ส่งผลิตภัณฑ์เข้าร่วมประกวด  Product Champion  ชิงเงินรางวัลรวม  30,000 บาท พร้อมสร้างโอกาสในการเติบโตการแข่งขันในตลาดทั้งในและต่างประเทศอย่างมีประสิทธิภาพเปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ ถึง30 มิถุนายน2564 นี้

 

รศ.ดร.ธวัชชัย อ่อนจันทร์ ผู้อำนวยการสถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ  หรือสทน. เปิดเผยว่า หลังจากที่ สทน. และ 3 มหาวิทยาลัยราชภัฏ  (มรภ.) ประกอบด้วยมรภ.ราชนครินทร์ มรภ.พระนครศรีอยุธยา และ มรภ.ธนบุรี ได้ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ภายใต้โครงการ  การสร้างมูลค่าให้กับอาหารพื้นถิ่นด้วยการฉายรังสี” และ  “โครงการยกระดับผลิตภัณฑ์ด้วยนวัตกรรมฉายรังสี  SMEs  Free  20,000บาท” ล่าสุดขณะนี้
ได้เปิดรับสมัครผู้ประกอบการชุมชนส่งผลิตภัณฑ์เข้าร่วมประกวด  “Product Champion” ภายใต้แนวคิด  พัฒนาอาหารพื้นถิ่นสู่มาตรฐานสากล เพิ่มมูลค่าเศรษฐกิจชุมชนด้วยเทคโนโลยีฉายรังสี”  โดยผู้สนใจจะต้องเป็นผู้ประกอบการประเภทอาหาร สมุนไพร เป็นผู้ผลิตสินค้าเองและยังมีวางจำหน่ายอยู่ในปัจจุบันรวมทั้งเป็นสินค้าที่มีเอกลักษณ์ชุมชน สามารถใช้รังสีในการยกระดับคุณภาพหรือมูลค่า เพื่อต่อยอดการส่งออกได้ ตลอดจนเป็นผู้ที่อยู่ในภูมิลำเนาตามจุดดำเนินการสมัครและคัดเลือก โดย สทน. ได้กำหนดจุดดำเนินการและคัดเลือก รวม 3 แห่ง ได้แก่ 

 

1) มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา  จ.พระนครศรีอยุธยา จังหวัดที่สามารถสมัครเข้าร่วม ได้แก่ 

พระนครศรีอยุธยา ลพบุรี สิงห์บุรี อ่างทอง ปทุมธานี อุทัยธานี สุพรรณบุรี

 

2) มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี จ.กรุงเทพมหานคร จังหวัดที่สามารถสมัครเข้าร่วม ได้แก่ 

สมุทรปราการ สมุทรสาคร สมุทรสงคราม นครปฐม นนทบุรี ราชบุรี กรุงเทพฯ

 

3) มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ จ.ฉะเชิงเทรา จังหวัดที่สามารถสมัครเข้าร่วม ได้แก่ 

ฉะเชิงเทรา  ชลบุรี ระยอง นครนายก ปราจีนบุรี สระแก้ว

 

ทั้งนี้  ผู้ประกอบการที่ผ่านการคัดเลือก  ได้รับรางวัลชนะเลิศ  และรองชนะเลิศอันดับที่ 1 และ 2  จะได้รับโล่และใบประกาศพร้อมสิทธิพิเศษจาก สทน.  อาทิ  โครงการยกระดับผลิตภัณฑ์ด้วยนวัตกรรมฉายรังสี  SMEs Free 20,000 บาท  นอกจากนี้ผู้ขนะเลิศในแต่ละจุดดำเนินการ  จะได้รับเงินรางวัล  มูลค่า 10,000 บาท  รวม 30,000 บาท  ผู้ประกอบการที่สนใจสามารถสมัครได้ในระบบออนไลน์  โดยสแกนคิวอาร์โค้ด  (QR Code)  ตั้งแต่วันนี้  ถึง 30 มิถุนายน 2564 นี้


Link ใบสมัครออนไลน์  : https://zfrmz.com/dD7OtDsg3Yzi7zGVsScp      


***********************************************

สอบถามรายละเอียดและขอข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
คุณณัฐพลโทร. 087 756 1990 หรือทาง E-Mail : nat-nuang@hotmail.com 
คุณมงคล โทร. 085 487 4009 หรือทาง E-Mail : mongkold@tint.or.th