ข่าวประชาสัมพันธ์

สทน.ส่งมอบหน้ากากอนามัย KN95 พร้อมเจลแอลกอฮอล์แก่รพ.องครักษ์

10 มิถุนายน 2564
รศ.ดร.ธวัชชัย  อ่อนจันทร์  ผู้อำนวยการ  สทน.  มอบหมายให้  พล.ร.ต.วัชระ  การุณยวณิช  รองผู้อำนวยการ  สทน.  และคณะ  นำหน้ากากอนามัย  KN95  สำหรับการแพทย์จำนวน  1,000  ชิ้น  และเจลแอลกอฮอร์ที่ผลิตโดย  สทน.  จำนวน  500  หลอด  เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ทางการแพทย์ให้กับโรงพยาบาลองครักษ์  อ.องครักษ์  จ.นครนายก  ซึ่งปัจจุบันโรงพยาบาลองครักษ์เป็นโรงพยาบาลสำคัญในการปฏิบัติงานเฝ้าระวังและต่อสู้กับสถานการณ์โควิด-19  ในพื้นที่อำเภอองครักษ์  โดยมีนายแพทย์สายันต์  เรืองกิตติกุล  ผู้อำนวยการโรงพยาบาลองครักษ์  เป็นผู้รับมอบ

       ในโอกาสนี้  สทน.  ขอขอบคุณ  สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ  (วช.)  และศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์  (TCELS)  ที่ให้ความอนุเคราะห์หน้ากากอนามัยทางการแพทย์  KN95  จำนวน  2,000  ชิ้น  โดย  สทน.  นำไปมอบให้ทางโรงพยาบาลจำนวน  1,000  ชิ้น  และมอบให้เจ้าหน้าที่ของ  สทน.  อีกจำนวน  1,000  ชิ้น