ข่าวประชาสัมพันธ์

สทน.ลงพื้นที่ตรวจการปนเปื้อนซีเซียม-137 ในผลิตผลทางการเกษตรในจ.ปราจีนบุรี ผลไม่พบการปนเปื้อน

26 มีนาคม 2566

สทน.ลงพื้นที่ตรวจการปนเปื้อนซีเซียม-137 ในผลิตผลทางการเกษตรในจ.ปราจีนบุรีผลไม่พบการปนเปื้อน

 

                  จากเหตุการณ์การสูญหายของแท่งบรรจุซีเซียม-137 ที่ใช้เป็นอุปกรณ์วัดปริมาณเถ้าของโรงไฟฟ้าแห่งหนึ่งใน อ.ศรีมหาโพธิ์ จ.ปราจีนบุรี และมีรายงานว่าแท่งบรรจุซีเซียม-137 ดังกล่าวอาจถูกส่งไปที่โรงหลอมเหล็กใน อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี ในเบื้องต้นทางกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมและจังหวัดปราจีนบุรี ได้แถลงข่าวร่วมกันว่า แท่งบรรจุซีเซียม-137 อาจะถูกหลอมไปแล้ว เนื่องจากมีการตรวจพบซีเซียม-137 ที่ปนเปื้อนอยู่ในฝุ่นเหล็กในปริมาณไม่สูงนัก แต่ยังไม่พบการปนเปื้อนในสิ่งแวดล้อม และจากการตรวจร่างกายพนักงานในโรงงานหลอมเหล็กยังไม่พบผู้ที่ได้รับสารรังสีเข้าไปในร่างกาย โดยมีปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมเป็นหัวหน้าคณะ จากการสำรวจบริเวณโดยรอบโรงงานจากการตรวจวัดปริมาณรังสีบริเวณหน้าโรงเก็บฝุ่นเหล็กที่ปนเปื้อนสารกัมมันตรังสีซีเซียม-137 โดยเครื่องสำรวจรังสีค่าที่ปรากฏคือ ค่าปริมาณรังสีปรกติที่มีอยู่ในธรรมชาติอย่างไรก็ตาม เพื่อช่วยคลี่คลายปัญหาความกังวลกรณีซีเซียม-137 อาจเกิดการแพร่กระจายไปปนเปื้อนในผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรในพื้นที่

                 ซึ่งปัจจุบันเริ่มมีลูกค้าที่ขอยกเลิกคำสั่งซื้อผลิตผลทางการเกษตรที่มาจากจังหวัดปราจีนบุรีหลายรายการ รศ.ดร.ธวัชชัย อ่อนจันทร์   ผู้อำนวยการ สทน.ได้สั่งการให้ทีมตรวจวัดปริมาณรังสี จากศูนย์จัดการกากกัมมันตรังสี พร้อมนำเครืองมือวัดรังสีแบบ real-time โดย สทน.ได้ร่วมกับจังหวัดปราจีนบุรี เกษตรจังหวัดปราจีนบุรี เกษตรและสหกรณ์จังหวัดปราจีนบุรี พาณิชย์จังหวัดปราจีนบุรี ลงพื้นที่เพื่อตรวจสอบการปนเปื้อนของสารรังสีในพืชผักผลไม้ และอาหารต่างๆ โดยพื้นที่แรกตลาดสินค้าเกษตรด้านหน้าสำนักงานเกษตรจังหวัดปราจีนบุรีซึ่งมีเกษตรกรจากอำเภอต่างๆ ในจังหวัดปราจีนบุรีนำผลิตผลทางการเกษตรมาจำหน่ายจำนวน 26 ร้าน โดยมีประเภทของผลผลิตทางการเกษตรกว่า 100 รายการ จากการใช้เครื่องวัดรังสีเพื่อตรวจวัดการปนเปื้อนซีเซียม-137 ในระดับพื้นผิว ผลปรากฏว่าไม่พบการปนเปื้อนซีเซียม-137 ในผลิตผลทางการเกษตรและอาหารทุกรายการ

                    หลังจากนั้นคณะได้ลงพื้นที่สวนทุเรียนไม้เค็ดโฮมสเตย์ในอำเภอเมือง และสวนทุเรียนหมวดอำนวยในอำเภอกบินทร์บุรี เพื่อตรวจการปนเปื้อนระดับพื้นที่ผิวของทุเรียน และผลไม้อื่นๆในพื้นที่ ผลปรากฏว่าไม่ปรากฏการปนเปื้อนซีเซียม-137 เช่นกัน ต่อมาได้เดินทางไปยังแหล่งปลูกผักเกษตรอินทรีย์แปลงใหญ่ผักนนทรี ใน อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี ซึ่งจุดนี้ห่างจากโรงหลอมเหล็กเพียง 6 กิโลเมตร ในเบื้องต้นได้ทำการวัดรังสีในตัวอย่างผักจำนวน 10 ชนิดที่ชุมชนแห่งนี้ผลิตออกมาจำหน่าย ก็ไม่ปรากฏการปนเปื้อนซีเซียม-137 เช่นเดียวกัน อย่างไรก็ตามทาง สทน.ได้นำตัวอย่างผลิตผลจากทั้ง 3 แห่งประกอบไปด้วย ทุเรียน ผลโกโก้ และผักอีก 3 รายการ ทำตรวจวิเคราะห์อย่างละเอียดในห้องปฏิบัติการของ ศูนย์บริการเทคโนโลยีนิวเคลียร์ อีกครั้ง ซึ่งคาดว่าจะรับทราบผลอย่างเป็นทางการภายในสัปดาห์หน้า

ดังนั้นจากการลงพื้นที่เพื่อตรวจสอบการปนเปื้อนซีเซียม-137 ในผลิตผลทางการเกษตรในพื้นที่ จ.ปราจีนบุรี สรุปได้ว่าปัจจุบันไม่มีปนเปื้อนซีเซียม-137 ที่เกิดจากการหลอมเหล็กแต่อย่างใด