ข่าวประชาสัมพันธ์

สทน.ยันการพัฒนาเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์วิจัย พร้อมเปิดรับฟังจากทุกฝ่าย

25 กันยายน 2566

          สทน.ยันการพัฒนาเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์วิจัย เพื่อประโยชน์ทางการแพทย์-อุตสาหกรรม และการเกษตร พร้อมรับฟังความคิดเห็นจากทุกฝ่ายเมื่อวันที่ 21 ก.ย. 66 สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ หรือ สทน. จัดประชุมรับฟังความคิดเห็นประชาชน เพื่อทบทวนร่างรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม

          สำหรับโครงการ กิจการหรือการดำเนินการที่อาจมีผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติ คุณภาพสิ่งแวดล้อม สุขภาพ อนามัย คุณภาพชีวิต ของประชาชนอย่างรุนแรงสำหรับโครงการจัดตั้งเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์วิจัยเครื่องใหม่เพื่อการแพทย์ เกษตรกรรมและอุตสาหกรรม การประชุมจัดขึ้นเมื่อวันอาทิตย์ที่ 10 กันยายน พ.ศ. 2566 ณ ศูนย์กีฬาเทศบาลตำบลองครักษ์  จังหวัดนครนายก และในเวทีย่อยในพื้นที่อีก 4 เวที    อ่านเพิ่มเติมได้ที่นี่