ข่าวประชาสัมพันธ์

สทน. ลงพื้นที่ให้ความรู้เรื่องรังสีและความปลอดภัยจากรังสี กับ อสม. รพ.สต.บึงพระอาจารย์

20 พฤษภาคม 2567