ข่าวประชาสัมพันธ์

สทน. ร่วมกับทบวงการพลังงานปรมาณูระหว่างประเทศ (IAEA) เป็นเจ้าภาพจัดการฝึกอบรมเรื่อง on Significance and Importance of Dosimetry System and Associated Uncertainty for Radiation Processing Facilities

13 พฤศจิกายน 2566