ข่าวประชาสัมพันธ์

สทน. ร่วมกับ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และ IAEA จัดการฝึกอบรม IAEA Regional Training Course on Mutation Breeding

22 เมษายน 2567