ข่าวประชาสัมพันธ์

วศ.​จับมือสทน.​ขยายขอบข่ายความมือด้านการวิจัยและพัฒนาตอบโจทย์ความต้องการขอประเทศ

22 กุมภาพันธ์ 2564
5 กุมภาพันธ์​ 2564  ณ  ห้องอัครเมธี  ชั้น  6  อาคารตั้ว  ลพานุกรม  คณะผู้บริหารกรมวิทยาศาสตร์บริการ (วศ.) นำโดย  นพ.ปฐม  สวรรค์ปัญญาเลิศ  อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการ  ประชุมหารือร่วมกับ  รศ.ธวัชชัย  อ่อนจันทร์  ผู้อำนวยการสถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ​  องค์การมหาชน ​(สทน.)​และคณะ  เพื่อขยายกรอบความร่วมมือทางวิชาการ  ด้านการส่งเสริมและสนับสนุนงานวิจัยและพัฒนาให้คลอบคลุมความต้องการของประเทศ

          ทั้งนี้  นพ.ปฐม  สวรรค์ปัญญาเลิศอธิบดี  วศ.  เปิดเผยว่า  ประเด็นสำคัญที่จะอยู่ภายใต้กรอบความร่วมมือดังกล่าว  จะครอบคลุมงานวิจัยและพัฒนา  ด้านการพัฒนาวัสดุอวกาศ  การพัฒนาวัสดุกำบังรังสี  การพัฒนาผลิตภัณฑ์ยาง  การตรวจเพื่อรับรองเกษตรอินทรีย์  การจัดทำมาตรฐาน  ​การถ่ายทอดองค์ความรู้เทคโนโลยีอาหารสู่ชุมชน  รวมถึงการพัฒนาศักยภาพ​บุคลากรทางด้านวิทยาศาสตร์  โดยนำเทคโนโลยีนิวเคลียร์และรังสี​มาร่วมประยุกต์ใช้เพื่อสร้างผลิตภัณฑ์และนวัตกรรมใหม่​  ตอบโจทย์ความต้องการของประเทศต่อไป