ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศ 🎉🎉 กิจกรรมดีๆ กับ สทน. เปิดรับสมัครเกษตรกรพื้นที่อำเภอองครักษ์ หรือ ผู้ที่สนใจ เข้าร่วมกิจกรรม "Happy Time By TINT" การอบรมเชิงปฏิบัติ หัวข้อ “พืชเศรษฐกิจ กัญชงและกัญชากับเทคโนโลยีนิวเคลียร์” รับจำนวนจำกัด 30 ราย ฟรี !! ไม่มีค่าใช่จ่าย

16 สิงหาคม 2565

                   เปิดรับสมัครเกษตรกรพื้นที่อำเภอองครักษ์ หรือ ผู้ที่สนใจ เข้าร่วมกิจกรรม"Happy Time By TINT" การอบรมเชิงปฏิบัติ หัวข้อ “พืชเศรษฐกิจ กัญชงและกัญชากับเทคโนโลยีนิวเคลียร์” รับจำนวนจำกัด 30 ราย  ฟรี !! ไม่มีค่าใช่จ่าย   

               ผู้สนใจสามารถสมัครผ่านช่องทาง Line ได้ที่ ID : arpa-sara หรือโทร 037-391295 ในวันและเวลาราชการ รับสมัครถึงวันที่ 23 สิงหาคม 2565 เวลา 16.30 น.โดยกิจกรรมดังกล่าว สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) ร่วมกับ สำนักงานเกษตรอำเภอองครักษ์ กำหนดจัดขึ้นในวันที่ 24 สิงหาคม 2565 เวลา 09.00 - 12.00 น. ณ อาคาร 1 สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก