ข่าวประชาสัมพันธ์

คณะผู้บริหารและครูสาขาวิชาฟิสิกส์ โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ ศึกษาดูงานและเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการวิจัยของ สทน.

28 มีนาคม 2566

รศ.ดร.ธวัชชัย อ่อนจันทร์ ผสทน. มอบหมายให้ ดร.สมศักดิ์ แดงติ๊บ ผู้อำนวยการศูนย์วิศวกรรมและเทคโนโลยีนิวเคลียร์ชั้นสูง เป็นผู้ต้อนรับ ดร.วรวรงค์ รักเรืองเดช ผู้อำนวยการโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ พร้อมคณะผู้บริหารและครูสาขาวิชาฟิสิกส์ ในการเดินทางมาศึกษาดูงานและเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการวิจัยของ สทน. (สำนักงานใหญ่) อ.องครักษ์ จ.นครนายก โดยคณะฯ ได้รับชมการบรรยายสรุปภารกิจของ สทน. หลังจากนั้น ดร.สมศักดิ์ แดงติ๊บ นำเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการของ สทน. ได้แก่ เครื่องเร่งอนุภาคอิเล็กตรอนพลังงานสูง ณ ศูนย์ฉายรังสี ห้องปฏิบัติการโทคาแมคเพื่อการพัฒนาเทคโนโลยีฟิวชัน และเยี่ยมชมการพัฒนาเครื่องไซโคลตรอนสำหรับผลิตเภสัชภัณฑ์รังสีทางการแพทย์ ณ ศูนย์วิศวกรรมและเทคโนโลยีนิวเคลียร์ชั้นสูง โดยการเยี่ยมชมห้องปฎิบัติการต่างๆ ได้รับความสนใจจากคณะผู้บริหารและครูสาขาวิชาฟิสิกส์เป็นอย่างมาก