ข่าวประชาสัมพันธ์

คณะกรรมาธิการการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม วุฒิสภา เดินทางลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้าโครงการวิจัยเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนิวเคลียร์การประยุกต์ใช้และการพิทักษ์ความปลอดภัยทางนิวเคลียร์และรังสี ณ สทน.

28 มีนาคม 2566

                  พลอากาศเอกประจิน จั่นตอง ประธานคณะกรรมธิการการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม วุฒิสภา นำคณะกรรมาธิการฯ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เดินทางมายัง สทน. (สำนักงานใหญ่) อ.องครักษ์ จ.นครนายก โดยมี รศ.ดร.ธวัชชัย อ่อนจันทร์ ผสทน. ให้การต้อนรับ สำหรับการเดินทางมาครั้งนี้ คณะกรรมาธิการได้ติดตามความก้าวหน้าโครงการวิจัยที่เกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนิวเคลียร์ การประยุกต์ใช้ และการพิทักษ์ความปลอดภัยทางนิวเคลียร์และรังสี โดย ผสทน. ได้บรรยายสรุปรายงานผลการดำเนินงานต่างๆ ของ สทน. และการดำเนินงานของ สทน. เกี่ยวข้องกับสถานการณ์ที่เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ซีเซียม-137 สูญหาย ณ จังหวัดปราจีนบุรี พร้อมกันนี้ ผสทน. ได้พาเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการการบริการตรวจพิสูจน์อาหารที่ผ่านการฉายรังสีด้วยเทคนิค Proto Stimulated Luminescence (PSL) ณ ศูนย์บริการเทคโนโลยีนิวเคลียร์ โครงการห้องปฏิบัติการโทคาแมคเพื่อการพัฒนาเทคโนโลยีฟิวชัน และโครงการการพัฒนาเครื่องไซโคลตรอนสำหรับผลิตเภสัชภัณฑ์รังสีทางการแพทย์ ณ ศูนย์วิศวกรรมและเทคโนโลยีนิวเคลียร์ชั้นสูง อีกด้วย