ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอเชิญรับชมการถ่ายทอดสด พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือฯ “ฉายรังสีปลอดภัย อาหารพื้นถิ่นปลอดโรค” ปี 2565 (ภาคเหนือ)

19 สิงหาคม 2565

ขอเชิญรับชมการถ่ายทอดสดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือฯ“ฉายรังสีปลอดภัย อาหารพื้นถิ่นปลอดโรค” ปี2565(ภาคเหนือ) ระหว่างสถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) กับ สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย และมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร วันที่ 22 สิงหาคม 2565 เวลา 09.00– 12.00 น. ณ ห้องแถลงข่าว อาคารพระจอมเกล้า ชั้น1 สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม รับชมสดพร้อมกัน ผ่านทาง Facebook LIVE สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน)