ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอเชิญผู้สนใจ ติดตามข้อมูล ข่าวสาร ของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ได้ผ่านทางรายการ "โฆษกกระทรวง อว."

10 มิถุนายน 2564
ขอเชิญผู้สนใจทุกท่าน ติดตามความเคลื่อนไหว  ข้อมูล  ข่าวสาร  กิจกรรมต่างๆ  ของกระทรวงการอุดมศึกษา  วิทยาศาสตร์  วิจัยและนวัตกรรม  ได้ผ่านทางรายการ  "โฆษกกระทรวงอว."  นำโดย  ผศ.ดร.ดวงฤทธิ์  เบ็ญจาธิกุล  ชัยรุ่งเรือง  พร้อมทีมงานโฆษกกระทรวงฯ  มานำข่าวสาร  ข้อมูลที่น่าสนใจและเป็นประโยชน์ต่อประชาชนมานำเสนอ  โดยออกอากาศผ่านช่อง YouTube Channel ของ  กระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมหรือจะติดตามได้ทาง Social media ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวง  อว.ทุกหน่วยงาน