ข่าวประชาสัมพันธ์

กิจกรรม TINT for School เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2565

26 กรกฎาคม 2565

              รศ.ดร.ธวัชชัย อ่อนจันทร์ ผู้อำนวยการ สทน. เป็นประธานเปิดกิจกรรม TINT for School ณ โรงเรียนวัดโพธิ์แทน อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก ซึ่งมีคณะผู้บริหาร เจ้าหน้าที่และบุคลากรของ สทน. ร่วมในกิจกรรมดังกล่าว

              กิจกรรม TINT for School เป็นส่วนหนึ่งในการร่วมพัฒนาพื้นที่อำเภอองครักษ์ โดย สทน. ได้มอบอุปกรณ์พร้อมสื่อการเรียนการสอนเพื่อการสนับสนุนการเรียนรู้การศึกษา อาทิเช่น หนังสือความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และสารานุกรม หนังสือความรู้เกี่ยวกับนิวเคลียร์และการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีนิวเคลียร์ อุปกรณ์ด้านสุขภาพและอนามัย อีกทั้ง สทน. ได้ช่วยปรับปรุงห้องสมุดของโรงเรียน เพื่อให้มีบรรยากาศที่สวยงาม เหมาะสมต่อการเรียน ค้นคว้าหาความรู้ เพื่อต่อยอดสู่การพัฒนาตนเอง ให้เป็นเยาวชนที่มีคุณภาพของชาวอำเภอองครักษ์ และเป็นทรัพยากรสำคัญในการพัฒนาประเทศไทยของเราต่อไปในอนาคต

             อนึ่ง กิจกรรม TINT for School สทน. ดำเนินการเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2565 นี้อีกด้วย