ข่าวประชาสัมพันธ์

การประชุมเชิงปฏิบัติการด้านเทคโนโลยีและวิศวกรรมครั้งที่ 3 Advanced Engineering III

14 ตุลาคม 2563
จบลงไปอย่างสวยงามสำหรับ  การประชุมเชิงปฏิบัติการ  ด้านเทคโนโลยีและวิศวกรรมครั้งที่  3  Advanced  Engineering  III  ซึ่ง  สทน.เป็นเจ้าภาพต่อจาก  สดร.และสซ.โดยจัดขึ้นในวันที่  8-9 ตุลาคม  2563  ถึงแม้การประชุมแลกเปลี่ยนความรู้ในรูปแบบการประชุมเชิงปฏิบัติการจะจบลง  แต่เป็นจุดเริ่มต้นของความร่วมมือในการพัฒนาและต่อยอดผลงานสำคัญด้านวิศวกรรมของทั้ง  3  หน่วยงานในอนาคตและนำไปสู่การพัฒนาประเทศด้วยแนวทางการใช้วิศวกรรมชั้นสูงต่อไป