Press Release
TINT visits covid hospital center
บทสัมภาษณ์ รศ.ดร.ธวัชชัย อ่อนจันทร์ ผู้อำนวยการ สทน. เกี่ยวกับสถานการณ์ซีเซียม-137 ยืนยันประชาชนปลอดภัยตรวจวัดผลผลิตทางการเกษตรแล้ว พร้อมทั้งหากฝนตก ซีเซียม-137 ไม่กระจาย จัดเก็บอย่างปลอดภัยไว้

บทสัมภาษณ์ รศ.ดร.ธวัชชัย อ่อนจันทร์ ผู้อำนวยการ สทน. เกี่ยวกับสถานการณ์ซีเซียม-137 ยืนยันประชาชนปลอดภัยตรวจวัดผลผลิตทางการเกษตรแล้ว พร้อมทั้งหากฝนตก ซีเซียม-137 ไม่กระจาย จัดเก็บอย่างปลอดภัยไว้

TINT visits covid hospital center
สทน.ลงพื้นที่ตรวจการปนเปื้อนซีเซียม-137 ในผลิตผลทางการเกษตรในจ.ปราจีนบุรี ผลไม่พบการปนเปื้อน

สทน.ลงพื้นที่ตรวจการปนเปื้อนซีเซียม-137 ในผลิตผลทางการเกษตรในจ.ปราจีนบุรี ผลไม่พบการปนเปื้อน

TINT visits covid hospital center
เพื่อความเข้าใจที่ถูกต้อง และลดความกังวลเกี่ยวกับกรณีซีเซียม-137

เพื่อความเข้าใจที่ถูกต้อง และลดความกังวลเกี่ยวกับกรณีซีเซียม-137

TINT visits covid hospital center
สทน.ให้บริการ การตรวจวัดกัมมันตภาพรังสีในตัวอย่างสินค้าและผลิตภัณฑ์ โดยทำหน้าที่วิเคราะห์สินค้า และออกใบรับรองปริมาณกัมมันตภาพรังสีในตัวอย่างสินค้าประเภทอาหารและผลิตผลทางการเกษตร และอื่น ๆ เพื่อยืนยันว่าผลิตภัณฑ์ของท่านไม่มีการปนเปื้อนสารกัมมันตรังสี

สทน.ให้บริการ การตรวจวัดกัมมันตภาพรังสีในตัวอย่างสินค้าและผลิตภัณฑ์ โดยทำหน้าที่วิเคราะห์สินค้า และออกใบรับรองปริมาณกัมมันตภาพรังสีในตัวอย่างสินค้าประเภทอาหารและผลิตผลทางการเกษตร และอื่น ๆ เพื่อยืนยันว่าผลิตภัณฑ์ของท่านไม่มีการปนเปื้อนสารกัมมันตรังสี

TINT visits covid hospital center
Cesium-137,Cs-137,ซีเซียม-137 คือ ไอโซโทปของซีเซียมซึ่งเป็นสารกัมมันตภาพรังสี มีครึ่งชีวิต (half life) 30 ปี สลายโดยปล่อยรังสีบีตาและรังสีแกมมา เป็นหนึ่งในผลผลิตการแบ่งแยกนิวเคลียส พบในฝุ่นกัมมันตรังสีที่ตกค้างจากการทดลองลูกระเบิดอะตอม และจากอุบัติเหตุท

Cesium-137,Cs-137,ซีเซียม-137 คือ ไอโซโทปของซีเซียมซึ่งเป็นสารกัมมันตภาพรังสี มีครึ่งชีวิต (half life) 30 ปี สลายโดยปล่อยรังสีบีตาและรังสีแกมมา เป็นหนึ่งในผลผลิตการแบ่งแยกนิวเคลียส พบในฝุ่นกัมมันตรังสีที่ตกค้างจากการทดลองลูกระเบิดอะตอม และจากอุบัติเหตุท

TINT visits covid hospital center
ด่วน!! สทน. ขอเชิญผู้ที่สนใจและมีคุณสมบัติที่กำหนด สมัครเข้าร่วมโครงการพัฒนาบุคลากรด้านพลังงานนิวเคลียร์ฟิวชัน Thai - ITER HRD Program รายละเอียดสามารถดาวน์โหลดได้ตาม QR code ด้านล่าง 👇 ทั้งนี้เปิดรับสมัครภายในวันที่ 27 มีนาคม 2566 นี้เท่านั้น สอบถามราย

ด่วน!! สทน. ขอเชิญผู้ที่สนใจและมีคุณสมบัติที่กำหนด สมัครเข้าร่วมโครงการพัฒนาบุคลากรด้านพลังงานนิวเคลียร์ฟิวชัน Thai - ITER HRD Program รายละเอียดสามารถดาวน์โหลดได้ตาม QR code ด้านล่าง 👇 ทั้งนี้เปิดรับสมัครภายในวันที่ 27 มีนาคม 2566 นี้เท่านั้น สอบถามราย