ประกาศจัดซื้อจัดจ้างปี 2564

ประกวดราคาซื้อMo-๙๙ และ Tc-๙๙ m Generator จำนวน๑๐๐ชุด

7 ตุลาคม 2563
เอกสารประกอบ
ประกวดราคาซื้อMo-๙๙ และ Tc-๙๙ m Generator จำนวน๑๐๐ชุด