ประกาศจัดซื้อจัดจ้างปี 2564

ประกวดราคาซื้อMo-๙๙ และ Tc-๙๙ m Generator จำนวน๑๐๐ชุด

เอกสารประกอบ
ประกวดราคาซื้อMo-๙๙ และ Tc-๙๙ m Generator จำนวน๑๐๐ชุด