ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาปี 2564 (เพิ่มเติม)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อตู้ดูดควันจำนวน 1 ตู้

เอกสารประกอบ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อตู้ดูดควันจำนวน 1 ตู้