ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาปี 2564 (เพิ่มเติม)

ชุดเฟอร์นิเจอร์จำนวน 1 โครงการโดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เอกสารประกอบ
ชุดเฟอร์นิเจอร์จำนวน 1 โครงการโดยวิธีเฉพาะเจาะจง