Press Release

การติดตั้งเครื่องไทยโทคาแมค-1 เป็นไปตามแผนทดสอบการเดินเครื่องได้กระแสพลาสมาครั้งแรกฉลองวาระครบรอบ 17 ปี สทน.

26 April 2023